WhatsApp Image 2024-06-10 at 20.32.37 (1)

SLOVENIJA, ISKRENA HVALA!

[SLOVENIJA, ISKRENA HVALA!💚]

Naša predvolilna kampanja “Močna EU za vse” je bila dolga in naporna. Resnično smo od sebe dali svoj maksimum, ki pa tokrat ni bil dovolj, da bi za vas dosegli svoj cilj.

Od začetka kampanje nam je uspelo podporo povečati skoraj za štirikrat – to je zares lepa popotnica za prihodnost. Kljub temu, da nismo dobili mandata v EU parlamentu, je eno jasno – SLS se s svežimi močmi vrača na pot uspeha, za kar smo vam neizmerno hvaležni.🙏

Read More
2024-05-03-SLS-vlozitev-liste-148

SLS vložila kandidatno listo za evropske volitve

Slovenska ljudska stranka (SLS) je danes ob 11. uri na Državno volilno komisijo (DVK) s podpisi 1.455 volivk in volivcev vložila predlog liste kandidatk in kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024.

Listo, katere nosilec je dr. Peter Gregorčič, smo vložili na svetovni dan svobode medijev. SLS se na evropske volitve podaja samostojno z listo kandidatk in kandidatov (vrstni red na listi):  

 1. dr. Peter Gregorčič
 2. dr. Nina Strah
 3. Franc Bogovič
 4. dr. Sara Ahlin Doljak
 5. Franc Pukšič
 6. Mija Aleš
 7. Aljaž Barlič
 8. Kaja Galič
 9. Marko Balažic

Ob vložitvi je predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic izpostavil, da se v Evropski uniji sprejme več odločitev, kot si povprečen državljan in državljanka predstavljata. Zato je pozval volivke in volivce, naj vzamejo odgovornost odločanja o njihovih življenjih v lastne roke: “Kandidati Slovenske ljudske stranke, ki so bili že doslej aktivni v strankarski politiki ali civilni družbi, ter so že pripomogli k napredku Slovenije, ponujajo odlično izbiro. Vabim vas, da jih na prihajajočih volitvah podprete.” 

Read More
Posnetek zaslona 2024-04-12 133721

ZA varno Evropo in PROTI nezakonitim migracijam

Evropa mora zavarovati svoje meje. V Slovenski ljudski stranki se zavzemamo za učinkovitejše in strožje preverjanje nezakonitih prehodov evropskih meja.

O tem, kdo vstopa na naše ozemlje, morajo odločati države članice, ne tihotapci. Zaostriti moramo ukrepe proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi in poskrbeti, da bodo za svoja dejanja odgovarjali v skladu z mednarodnim pravom.

Verjamemo v evropski način življenja, ki je zgrajen na svobodi, demokraciji, človekovem dostojanstvu, temeljnih pravicah, vključno s pravicami manjšin, enakih pravicah žensk in moških, solidarnosti, pravni državi, pravičnosti, pluralizmu in strpnosti do tistih, ki živijo drugače. Ta načela so jedro evropske civilizacije ter so omogočila naše dosežke in našo kakovost življenja.

Varnost je osnovni predpogoj za svobodo. V SLS se zato zavzemamo za Evropo, v kateri se bomo počutili varni, kjer nikogar ne bo strah sprehajati se po evropskih mestih. Želimo si Evropo, ki je ponosna na svojo kulturo in svoje korenine ter na tem in iz tega gradi svojo prihodnost. Želimo si Evropo, ki bo znotraj svojih meja tudi v bodoče ohranila prost pretok ljudi, blaga in storitev.

Tako Evropo ogrožajo nezakonite migracije. Zaradi zgrešene evropske in slovenske nacionalne politike, ki je na široko odprla vrata nezakonitim migrantom, se mnogi v svojem domačem kraju ne počutijo več varni, iz našega domačega okolja izginja slovenski jezik, mnoge države Evrope pa na svojih mejah uvajajo ponoven nadzor. Tega ne smemo dopustiti, saj ruši idejo, na kateri temelji Evropska unija.

Evropski parlament je pravkar potrdil evropski pakt o migracijah in azilu. V njem so nekatere dobre rešitve, kot je npr. usmeritev, da je težave treba reševati v državah izvora, večji nadzor nad tistimi, ki prihajajo v Evropsko unijo in strožje kazni za trgovce z ljudmi. Odločno pa nasprotujemo obveznemu solidarnostnemu mehanizmu, ki od držav članic zahteva da pri migrantskem pritisku pomagajo s premestitvami prosilcev za azil na svoje ozemlje in s plačevanjem finančnih prispevkov. Ker mora evropski migracijski pakt potrditi še Svet Evropske unije, pozivamo vlado, naj na Svetu EU zahteva odpravo teh spornih rešitev ali pa pakt o migracijah in azilu zavrne.

Vse to pa ne pomeni, da so vsi tujci nezaželeni. Evropa ima namreč veliko težavo, naše prebivalstvo se hitro stara, podmladka pa imamo premalo. Statistika neusmiljeno kaže, da bo v Sloveniji čez 25 let zaradi premajhne rodnosti brez priseljevanja za več kot četrtino milijona manj delovno aktivnih ljudi, kot jih imamo danes. Te številke so zastrašujoče in napovedujejo zelo velike težave. Podjetja namreč ne bodo imela dovolj delovne sile, zmanjkalo bo tudi zdravnikov, oskrbe za naše starostnike preprosto ne bo. Starajoča Evropa ima zato dve rešitvi.

Najprej, poskrbeti moramo za naše družine in s tem za večjo rodnost. Politika mora stati ob strani družinam s spodbudami in tudi z ukrepi. Žal trenutna vlada na tem področju nima nobene strategije. Celo več, vlada Roberta Goloba je ukinila Urad za demografijo, čeprav Evropska komisija državam članicam priporoča, da zaradi opisanih projekcij manjšanja števila delovno aktivnega prebivalstva ustanovijo posebno ministrstvo za demografijo.  

Druga rešitev za slabo demografsko sliko pa je zakonito, kontrolirano priseljevanje. To pomeni, da si sami izberemo, koga bomo povabili v svojo skupnost, da bi s tem okrepili svoj gospodarski in družben razvoj. Ljudje, ki prihajajo k nam, morajo spoštovati nas in našo kulturo, mi pa moramo poskrbeti za njihovo ustrezno integracijo. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje skupaj gradili Evropo, ki bo podpirala evropski način življenja.

Read More
PPR_1116

Slovenska ljudska stranka (SLS) je predstavila kandidatno listo za volitve v Evropski parlament

MOČNA EU ZA VSE: Slovenska ljudska stranka (SLS) je predstavila kandidatno listo za volitve v Evropski parlament

Ljubljana, 5. april 2024 – Slovenska ljudska stranka je danes predstavila listo kandidatov za prihajajoče volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale 9, junija 2024. Na listi so izjemni posamezniki z različnimi znanji, izkušnjami, hrepenenji in sanjami, vsi skupaj pa se bodo v Evropskem parlamentu zavzemali za močno, varno in gospodarsko uspešno Evropo, ki bo ščitila svobodo govora in podpirala evropski način življenja.

Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic je izrazil zadovoljstvo, da so organi stranke na včerajšnjih sejah odborov kandidatno listo soglasno potrdili. »Močna Evropska unija (EU) je ključna za naše materialno, kulturno in duhovno blagostanje. Oblikovanje močne liste za Evropski parlament je naš prvi prispevek k skupnemu cilju, k močni Sloveniji in močni EU za vse.« Dodal je še, da je »lista SLS verjetno med vsemi listami najbolj vključujoča ter lahko kompetentno naslavlja izzive vseh družbenih podskupin.«

Listo kandidatov je predstavil nosilec dr. Peter Gregorčič, ki je bil najavljen 14. novembra 2023. Uvodoma je dejal, da »Močno EU za vse lahko gradimo le z vključevanjem vseh generacij in slojev prebivalstva,« ter dodal, da je »pot do uspešne Evrope tudi pot do uspeha Slovenije, ki je možna le z izjemnimi posamezniki, saj naša družba potrebuje navdihujoče zgodbe.«

Kandidatno listo SLS za volitve v Evropski parlament sestavljajo (po abecednem vrstnem redu):

 • dr. Peter Gregorčič, nosilec liste
 • dr. Sara Ahlin Doljak
 • Mija Aleš
 • Marko Balažic
 • Aljaž Barlič
 • Franc Bogovič
 • Kaja Galič
 • Franc Pukšič
 • dr. Nina Strah

Predsednik stranke Marko Balažic je predstavitev zaključil, da ima EU velik vpliv na naša življenja in povabil k udeležbi na volitvah Evropski parlament udeležite v največjem možnem številu: »Ne dopustite, da bi o vaši usodi odločali drugi.«

8 x ZA!

ob predstavitvi liste je dr. Peter Gregorčič izpostavil, da se v volilno kampanjo podajamo z geslom Močna EU za vse, naš program pa vključuje 8xZA:

 • ZA varno Evropo
 • ZA slovenskega kmeta
 • ZA energetsko neodvisnost
 • ZA konkurenčno gospodarstvo
 • ZA svobodo govora in demokracijo
 • ZA solidarnost
 • ZA evropski način življenja; in
 • ZA interese Slovenije

Kdo smo?

Dr. Peter Gregorčič, nosilec liste

Dr. Peter Gregorčič je uveljavljen in mednarodno povzeman raziskovalec na področju laserskih tehnologij. Je izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ob akademski karieri pa si kot aktivni državljan že več kot desetletje prizadeva za večjo pluralnost na področju svobode izobraževanja in svobode medijev.

Med drugim je bil eden izmed pobudnikov ustavne presoje Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, opravljal funkcijo predsednika Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija ter bil član Strateškega sveta za digitalizacijo. Je redni politični komentator v slovenskih medijih. Prav tako je podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije.

Po izobrazbi je doktor fizike. Je oče štirih otrok in tudi navdušen rekreativni kolesar.

Dr. Sara Ahlin Doljak

Žena in mama, izredna profesorica prava, odvetnica in mediatorka, po izboru slovenskega pravnega portala IUS-INFO je bila 2023 uvrščena med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji.

Kot oseba z invalidnostjo razume izzive, s katerimi se soočajo osebe z invalidnostjo vsak dan. Od omejenega dostopa do javnih prostorov, diskriminacije pri zaposlovanju in težav z dostopnostjo do zdravstvenih storitev. S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem bo vse te izzive naslavljala v Evropskem parlamentu in se borila za bolj pravično, enakopravno in vključujočo Evropo za ljudi s posebnimi potrebami in širšo družbo.

Globoko verjame v pravičnost, enakopravnost in dostopnost za vse, zato bo predano zastopala interese vseh državljanov, ne le oseb z invalidnostjo. 

Marko Balažic

Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic je strokovnjak na področju javnih in evropskih zadev. Pred vodenjem stranke je vodil miselno vozlišče Fokus 2031, ki je iskalo trajne rešitve za izboljšanje življenja vseh državljanov Slovenije, obenem pa svetoval mednarodnim inštitutom in tudi nekaterim politikom. Širši javnosti je postal znan v prizadevanjih za implementacijo ustavne odločbe za izvajanje javnega programa v zasebnih osnovnih šolah ter kot pronicljiv politični komentator v slovenskih medijih. Navkljub politični funkciji še vedno soustvarja priljubljen podcast Peto kolo, v katerem s prijatelji analizira aktualne politične teme v humornem vzdušju.

V Evropi se bo zavzemal za več zdravorazumskega pristopa do urejanja občega dobrega, s poudarkom na ustvarjanju boljših pogojev za obrtnike, podjetnike in kmete ter doslednemu spoštovanju pravil. To je edini garant za ohranitev blaginje in miru za vse.

Aljaž Barlič

Aljaž Barlič je novinar na lokalni televiziji in predsednik podmladka Nove Generacije SLS Zagorje ob Savi. 

Kot nekdo, ki se ukvarja in tudi sam izkusi težave, ki jih mladi imajo – od težav pri zaposlitvi, do stanovanjske problematike – bo v kampanji naslavljal te izzive: kako mlade zopet vključiti v stanovanjski trg in kako preprečiti, da jim z nespametnimi prepovedmi vzeli mobilnost (npr s prepovedjo motorjev na notranje izgorevanje).

Trenutno opravlja pripravništvo v Evropskem parlamentu.

Franc Bogovič

Z dolgoletnimi političnimi izkušnjami, od župana, poslanca, do ministra, trenutno v Evropskem parlamentu že drugi zaporedni mandat zagnano zastopa interese volivk in volivcev ter si bo v primeru ponovne izvolitve za to srčno in goreče prizadeval še naprej.

Primarno je in ostaja predan mož, skrben oče in ljubeč dedek. Kmet, ponosen na svojo družino, svojo deželo, poštene vrednote, delavnost, vztrajnost in neomajnost. Povezovalni član in člen lokalne skupnosti, ki se še predobro zaveda ključnega pomena ter neprecenljivosti odprtih, pristnih in predvsem iskrenih človeških odnosov ter medsebojne prepotrebne humanosti in pomoči. Svojih odločitev nikoli ne sprejema in strani nikoli ne izbira po trenutnih kratkotrajnih tendencah in populistični politični orientiranosti, pač pa vedno in povsod na podlagi zdravorazumske in celovite presoje situacije ter dejstev in številk. Verjame v integriteto, verjame v pošteno delovno vnemo in verjame v našo skupno boljšo prihodnost za vse – kmete, stare, mlade, socialno blaginjo ter gospodarstvo – in za tako prihodnost se bo vedno in povsod še naprej goreče boril.

Kaja Galič

Kaja Galič je podpredsednica Slovenske ljudske stranke in predsednica podmladka SLS, odvetniška pripravnica in pravnica v družinskem podjetju 

Kot predstavnica mladih in naslednje generacije, se pomena Evropske unije kot skupnosti ne more mimo dejstva, da smernice in odločitve, sprejete v Evropskem parlamentu, neposredno vplivajo in narekujejo vsakodnevno življenje v vseh vidikih.

Ključno je, da se mladim omogoči okolje, v katerem bomo lahko izpolnili vse svoje potenciale, da bodo lahko samostojno poskrbeli zase in si ustvarili družino v mirnem in varnem okolju. Izzivov na teh področjih je ogromno, sama pa bo poskrbela, da bodo le ti ustrezno naslovljeni in obravnavani tudi na mednarodni evropski ravni.

Mija Aleš

Je podjetnica in kulturnica, po izobrazbi pa inženirka računalništva. Je tudi mati petih otrok. Skrb za prihodnost naslednjih generacij in ohranjanje kulturne identitete je njena osrednja prioriteta. Z bogatimi izkušnjami iz poslovnega in civilnodružbenega sektorja pa izpostavlja še odgovornost do okolja, narave in ljudi.

V EU se bo zavzemala:

 • ZA preoblikovanje kmetijstva v smeri sonaravnega gospodarjenja (kar zagotovo ni »zeleni prehod«
 • ZA družinsko politiko, ki vzpodbuja veselje do življenja (in ne kulture smrti)
 • ZA kulturne identitete, da bomo v EU vedno govorili svoj jezik, peli slovenske pesmi in negovali svojo kulturo.
 • ZA ukrepe, ki vzpodbujajo varnost, stabilnost in učinkovitost Evrope.
Franc Pukšič

Franc Pukšič je oče treh otrok in dedek dveh vnukinj, ki je 10 let deloval v gospodarstvu, doma in v tujini, 11 let bil zaposlen v šolstvu, kjer je bil med drugim soustanovitelj Elektro in računalniške šole na Ptuju, 22 let pa se je udejstvoval v politiki (5 mandatov kot poslanec v Državnem zboru RS, 6 mandatov kot župan Občine Destrnik).

Kot kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu se bo jasno in glasno zavzemal za interese slovenskega naroda, še posebej tistih na podeželju. Njegov moto je Suverena SLOVENIJA v povezani Evropi!

Dr. Nina Strah

Nina Strah je doktorica nevrobiologije, ki jo vodi radovednost. Življenje je precej več kot samo spanje in delo. Je izkustvo, je učenje, je spoznavanje in je čudenje najbolj briljantnemu izumitelju – Naravi. Želja po »vedeti več« jo je zapeljala na pota naravoslovja, farmacije in nevrobiologije.

Njena vizija je, da bi družba delovala bolj smotrno. Iz dneva v dan ugotavljam, da kot družba in posamezniki izgubljamo moralni kompas, da dajemo v ospredje stvari, ki so zgolj človeški konstrukt in pozabljamo, da smo del Narave. Je zagovornica preventive ter se zavzema za premišljene in pravočasne poteze na področju prehrane, zdravja, kmetijstva in družbenih ureditev, ki bodo ohranile slovensko kulturo, naše prečudovito ozemlje in predvsem naš dom, v katerem se bomo počutili varni in enakopravni.

Read More
Nič o kmetu, brez kmeta! (2)

Nič o kmetu, brez kmeta!

Vabimo vas na dogodek z naslovom “Nič o kmetu, brez kmeta!” ki bo potekal v Kulturnem domu Trebnje, dne 26. marca 2024, s pričetkom ob 19. uri. 

Na okrogli mizi bodo sodelovali: 

 • Marko Balažic, predsednik SLS,
 • Franc Bogovič, evropski poslanec,
 • dr. Peter Gregorčič, nosilec liste za volitve v EP,
 • Roman Žveglič, predsednik KGZS,
 • Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije,
 • Stanko Tomšič, direktor DZ Trebnje-Krka,
 • Toni Kukenberger, ekološki kmet,
 • Branko Tomažič, predsednik SKZ, državni svetnik in predstavnik kmetov, 
 • Jernej Redek, strokovni tajnik Sindikata kmetov Slovenije.

Veselimo se vaše udeležbe. 

Read More
7T8A3470i

Pozdravljamo enotnost politike ob vložitvi predloga za razpis posvetovalnega referenduma o JEK2

Ljubljana, 12. marec 2024 – V Slovenski ljudski stranki pozdravljamo odločitev poslanskih skupin Svobode, SDS-a, SD-ja in NSi-ja, ki so se skupaj zavzele, da se izvede posvetovalni referendum o izvedbi projekta drugega bloka krške jedrske elektrarne (JEK 2).

Verjamemo, da smo k enotni odločitvi politike ključno pripomogli tudi v Slovenski ljudski stranki, in sicer s peticijo elektrikazavse.si, s katero smo opozorili, da se mora volja državljanov o naklonjenosti jedrski energiji preveriti cim prej na posvetovalnem referendumu.

Kljub enotnosti politike pa v stranki še vedno vztrajamo na stališču, da je bolj smotrno izvesti posvetovalni referendum hkrati z volitvami v Evropski parlament in ne šele v drugi polovici letošnjega novembra. Temu pritrjuje tudi več tisoč podpisnikov peticije in mnenja nekaterih vidnih gospodarstvenikov.

Ob tej priložnosti se podpisnikom peticije zahvaljujemo za izkazano podporo ter pozivamo vse državljanke in državljane, naj svojo voljo jasno izrazijo na referendumu.

Read More
Congress-570×380

Evropo mora voditi oseba z integriteto, Ursula von der Leyen nima podpore SLS

Bukarešta, 6. marec 2024 – Slovenska ljudska stranka s predsednikom Markom Balažicem na čelu se udeležuje volilnega kongresa Evropske ljudske stranke (ELS/EPP) v Bukarešti. Kandidatura sedanje predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za vodilno kandidatko EPP na letošnjih evropskih volitvah je za Slovensko ljudsko stranko nesprejemljiva.

Poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič izpostavlja, da Evropa potrebuje odločno roko, ki bo na prvo mesto postavila prehransko, energetsko in okoljsko varnost vseh nas.

Evropa se je pod vodstvom Ursule von der Leyen oddaljila od temeljnih evropskih vrednot, brezglavo vztrajala pri ideološkem zelenem prehodu, ki uničuje evropskega kmeta in ogroža našo prehransko ter energetsko varnost.

Nosilec liste SLS za evropske volitve dr. Peter Gregorčič izpostavlja, da na čelu Evropske komisije potrebujemo človeka z integriteto, ki bo brez dvojnih meril zagovarjal demokracijo in vladavino prava za vse.

Povsem nesprejemljivo je tudi, da Evropska ljudska stranka, ki je ključno zaznamovala demokratični razvoj Evrope, v izbiro ponuja le enega kandidata. Ursula von der Leyen tako na glasovanju ostaja brez podpore Slovenske ljudske stranke.

Ob robu kongresa ELS bo predsednik SLS Marko Balažic v družbi uglednih evropskih politikov razpravljal o vzdržnem Zelenem prehodu EU v organizaciji Wilfried Martens Centra za evropske študije.

Read More
Posnetek zaslona 2024-03-02 065925

Odločno za zamik prepovedi prodaje avtomobilov na bencin in dizel

Evropski parlament je potrdil predlog Evropske komisije, da leta 2035 v Evropi ne bo več mogoče kupiti novih avtomobilov in kombijev na bencin in dizel. V Slovenski ljudski stranki se zavzemamo za zamik prepovedi avtomobilov na bencin in dizel.

Evropa se je zavezala cilju 55-odstotnega zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida in cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050. S tem je Evropa prevzela vodilno svetovno vlogo pri varstvu okolja. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da pri doseganju teh ciljev ne smemo pozabiti na nobenega od slojev naše družbe niti na potrebe slovenskega in evropskega  gospodarstva.

Električni avtomobili zagotovo prispevajo k zelenemu prehodu in so rezultat tehnološke inovativnosti, zato je njihov tehnološki razvoj vredno podpreti. Žal pa si električnih avtomobilov še ne morejo privoščiti vsi.  

Za uporabo električnih avtomobilov potrebujemo tudi ustrezno infrastrukturo polnilnic, ki jih v Sloveniji in Evropi še ni dovolj.

To pomeni, da bodo električne avtomobile nemoteno vozili le tisti s parkirnim mestom, ki je  opremljeno z električno polnilnico. Kaj pa vsi ostali? Kaj pa tisti, ki živijo v blokovskih naseljih?

Prepoved avtomobilov na bencin in dizel bo prizadela tudi mlade, ki imajo na začetku svoje kariere navadno nizke dohodke. Ob težavah z iskanjem oz. nakupom primernega stanovanja, bi s prepovedjo avtomobilov na bencin ali dizel ostali še brez lastnega prevoznega sredstva. Električni avto je namreč danes predrag za večino od njih.

V Evropskem parlamentu se bomo zavzemali za ponovno glasovanje in zahtevali zamik prepovedi avtomobilov s klasičnim motorjem.

Dokler ne zagotovimo ustrezne infrastrukture za nove načine mobilnosti, ne omogočimo lažjega zelenega prehoda za vse in ne pričnemo uresničevati skupne evropske strategije za pridobivanje surovin, nujnih za delovanje električnih vozil, prepoved avtomobilov na dizel in bencin ni ustrezen ukrep. 

V Slovenski ljudski stranki se bomo zavzemali za blaginjo vseh državljank in državljanov in za konkurenčno evropsko gospodarstvo na globalni ravni, ki bo sledilo tudi zahtevam po varstvu okolja. 

Read More
20240223_175606

O perečih izzivih Slovenije in EU v Zagorju ob Savi

Zagorje ob Savi, 23. februar 2024 – Članice in člani občinskega odbora SLS Zagorje ob Savi so pripravili pogovor o aktualnem dogajanju v Sloveniji in Evropi s predsednikom SLS Markom Balažicem, nosilcem liste SLS za evropske volitve dr. Petrom Gregorčičem in evropskim poslancem Francem Bogovičem
 
Govorili smo o neživljenjskemu Zelenemu dogovoru EU in odločitvi, zakaj v SLS ne bomo podprli Ursule von der Leyen za vodilno kandidatko Evropske ljudske stranke na prihajajočem kongresu v Bukarešti: “Rezultati njenega dela in dela Evropske komisije v tem mandatu na področju kmetijske, energetske, okoljske in gospodarske politike so zelo slabi,” je izpostavil evropski poslanec Franc Bogovič.
 
Sogovorniki so posebej opozorili na nevzdržne razmere v kmetijstvu. Trenutna vlada je z dodatno obdavčitvijo v nezavidljiv položaj potisnila tiste, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah – po novem znaša obdavčitev od prometa 14%, kar je neprimerljivo višje od katerekoli gospodarske dejavnosti v državi, in kmete odvrača od dela. “Če bomo mogli jest tuj kruh, bomo lačni, so opozarjali člani Slovenske kmečke zveze iz Zagorja ob Savi.  
 
Dotaknili smo se tudi izzivov energetske varnosti v Sloveniji ter nezavidljive situacije pri spoštovanju pravil, ki bi morala veljati za vse enako, tako na področju medijske svobode, kot nezakonitih migracij. Dr. Peter Gregorčič je o nespoštovanju pravil pravne države izpostavil: “Kot bivši predsednik Programskega sveta RTV Slovenija sem sedanjo predsednico Evropske komisije osebno obvestil o »depolitizaciji« RTV Slovenija, ki je vodila v nedopustno politično kadrovsko čistko po zgledu neliberalnih režimov na Madžarskem in Poljskem. Žal se v primeru Slovenije Evropska komisija na to ni odzvala.”
 
Lista SLS bo nedvomno med vsemi na prihajajočih volitvah v EP junija letos najbolj kompetentna, predstavniki pa bodo tudi v prihodnje delovali v izrazito korist vseh Slovenk in Slovencev.

Read More
panorama-nek-ob-savi

Predsednik uprave Dewesofta in ustanovitelj Halcoma za posvetovalni referendum o jedrski energiji na dan evropskih volitev

Dr. Jure Knez, predsednik uprave Dewesofta in Matjaž Čadež, ustanovitelj Halcoma, sta podprla idejo Slovenske ljudske stranke, da se skupaj z volitvami v Evropski parlament junija letos izvede tudi posvetovalni referendum o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne.

»Dogodki zadnjih dveh let nam dokazujejo, da je proizvodnja električne energije, ki jo ustvarimo v Sloveniji, življenjskega pomena za delovanje Slovenije«, pravi nekdanji predsednik sveta Gazele in ustanovitelj podjetja Halcom Matjaž Čadež. In dodaja, da je prvi korak k temu prav referendum, na katerem bodo državljanke in državljani odločili, ali želijo sobivati z jedrsko energijo ali ne.

Politične stranke v Državnem zboru so posvetovalni referendum zamaknile na konec leta. A Čadež meni, da je to napaka: »Najbolj idealen trenutek je, da to povežemo skupaj z volitvami v Evropski parlament, saj se bo takrat volitev udeležilo veliko število volivcev, rezultat pa bo zato najbolj verodostojen.« 

Tudi predsednik uprave in večinski lastnik Dewesofta, dr. Jure Knez opozarja na pomen energetske neodvisnosti. Danes uvozimo do 20 odstotkov električne energije, do leta 2035 – v kolikor ne ukrepamo – bomo morali kupovati že 50 odstotkov električne energije.

»Slovensko gospodarstvo potrebuje poceni električno energijo, da bo konkurenčno«, dodaja dr. Jure Knez in pojasni, da so zato nekateri slovenski podjetniki pripravljeni po zgledu Finske vložiti svoj kapital v izgradnjo jedrske elektrarne. »Ocenjujemo, da bi lahko zbrali 20 odstotkov investicije«, še doda.

Podprite zamisel Slovenske ljudske stranke, da se skupaj z volitvami v Evropski parlament junija letos izvede posvetovalni referendum o jedrski energiji. To lahko storite s podpisom peticije na elektrikazavse.si.

Read More