EP-230329885

Nič o kmetu brez kmeta!

Slovenska ljudska stranka opozarja na nujnost odziva Vlade Republike Slovenije na zahteve kmetov

Kmetje se borijo za vse nas, za slovenske potrošnike in za slovenski narod. Vsi ti, ki so v teh dneh na ulicah po nekaterih slovenskih krajih, in vsi, ki so se lani spomladi udeležili – pred nemškimi in francoskimi kmeti med prvimi v Evropi – protesta kmetov po vsej Sloveniji, so tisti, ki s svojimi rokami vsak dan skrbijo za pridelavo zdrave domače hrane, hkrati pa za obdelano in poseljeno podeželje, na katerega smo ponosni. Njihovo delo je ključno ne le za ohranjanje, temveč tudi krepitev naše prehranske varnosti. Njihovo osnovno dostojanstvo je zadnji branik zdrave pameti in razuma naroda. 

Kmetijskih zakonov se ne sme sprejemati brez kmeta in organizacij, ki jih zastopajo – oni so tisti, ki poznajo svoje delo in vedo, kako ga najbolje opravljati. Kmetje naj kmetujejo, Vlada RS pa naj posluša in udejanji zahteve. Nič o kmetu brez kmeta!

Dovolj je praznih obljub in neskončnih pogajanj. Čas je za konkretne korake. Vlada RS že od vseslovenskega protesta kmetov lani spomladi točno ve, kakšne zahteve imajo kmeti. Uredbe in pravilniki na vladi so lahko sprejeti čez noč, če je volja. Zakoni, ki jih je treba popraviti, naj se čim prej vložijo v parlamentarni postopek. 

V kolikor se Vlada Republike Slovenije jutri s konkretnimi dejanji ne odzove na zahteve kmetov, ki so bile pred enim tednom ponovno izpostavljene v pogajanjih s kmetijskimi organizacijami, je prav, da na ignoranco vlade kmetje skupaj opozorijo javno, kot v teh dneh opozarjajo kmetje širom po Evropi. V Slovenski ljudski stranki kmetom pri njihovih prizadevanjih izražamo trdno in polno podporo.

Marko Balažic, predsednik SLS

Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)

Foto: Gorazd Kavčič / Gorenjski glas

Read More
protest2kmetov

Brez kmeta ni hrane

Ljubljana, 5. februar 2024

Slovenska kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki izpostavlja, da vladajoča politika vedno pogosteje pozablja, da brez kmeta ni hrane. Slovenska kmetijska politika, na čelu s pristojno ministrico Matejo Čalušić, je poleg tega tudi brez vizije, kako poskrbeti za slovenskega kmeta.

Namesto tega se slovenska, tako kot evropska politika, raje ukvarja s postavljanjem novih administrativnih in regulativnih ovir. To otežuje domače kmetijstvo, ga dela nezanimivega za mlajšo generacijo in posledično ogroža našo prehransko neodvisnost.

Ker hrano v vsakem primeru potrebujemo, zmanjšana ali otežena pridelava domače prehrane pomeni večanje deleža uvožene hrane. Velikokrat celo poceni hrane iz tretjih držav, ki imajo izjemno slabo regulativno na področju prehranske varnosti. Kmetijska politika brez vizije, ki se pretirano uklanja »zeleni ideologiji,« torej dolgoročno vodi tudi v ogrožanje naše prehranske varnosti.

Ne pozabimo, da smo z našim načinom kmetovanja skozi stoletno tradicijo oblikovali našo kulturo in našo naravno pokrajino. Naš način kmetovanja se danes zaradi številnih nerazumnih omejitev, ki so posledica pretiravanja z »zeleno ideologijo« trenutne evropske politike, onemogoča. Zanemarjanje slovenskega kmetijstva in pretirana evropska regulativa, ki pa jo slovenska še nadgradi, in ki določa celo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko slovenski kmet obdeluje lastno zemljo, vodi tudi v spreminjanje avtohtone pokrajine. Ta se zaradi opuščanja kmetovanja vse pogosteje zarašča.

Si res želimo, da bo kakovostna hrana domače pridelave vse redkejša na slovenskih krožnikih, s čimer bomo v Sloveniji izgubili tudi nosilce tradicije in podeželja?

Koncept nacionalne kmetijske politike mora v ospredje postaviti slovenskega kmeta, stremeti k prehranski samozadostnosti, spodbujati uporabo lokalno pridelane hrane visoke kakovosti in s tem posledično zagotavljati našo prehransko varnost.

Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da nemudoma:
  • Izplača lanske subvencije, ne pa da njihovo izplačilo zamika v nedorečeno prihodnost ter s tem ogroža obstoj slovenskega kmeta, kmetijstva in doma pridelane prehrane.
  • Umakne in spremeni sporne zakone o živalih, Kmetijsko gozdarski zbornici, kmetijskih zemljiščih in dohodnini ter s tem zaščiti lastnino pridelovalcev hrane in našega kmeta razbremeni administrativnih in regulativnih ovir.
  • Prične s takojšnjo regulacijo števila tistih divjih zveri, ki v Sloveniji nima naravnih sovražnikov.
  • Zviša obvezen delež lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah prek javnih naročil ter s tem dvigne kakovost prehrane v javnih ustanovah, podpre slovenskega kmeta in nenazadnje tudi prispeva k manjšemu ogljičnemu odtisu zaradi prevoza hrane iz drugih držav in kontinentov.

Kmete pri njihovih prizadevanjih poleg predsednika Slovenske ljudske stranke (SLS) Marka Balažica in predsednika Slovenske kmečke zveze Branka Tomažiča podpirata tudi evropski poslanec SLS Franc Bogovič in nosilec liste SLS za volitve v Evropski parlament, dr. Peter Gregorčič.

V kolikor posluha do zahtev kmetov s strani Vlade RS ne bo, podpiramo tudi kmečke proteste na cesti. Kmetje se namreč s tem ne borijo le za lastni obstoj, ampak tudi za slovenskega potrošnika, prehransko neodvisnost in prehransko varnost vseh nas.  

 

Branko Tomažič

Predsednik Slovenske kmečke zveze

Marko Balažic

Predsednik Slovenske ljudske stranke

Read More
DZ

Serijska kršilka zakonodaje bo pisala zakon?

Ljubljana, 25. 1. 2024 – predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic se je zaradi zapisa v Dnevniku, da bo po novem veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je zagrešila grobe kršitve zakona v primeru odvzema govedi družini Možgan, zadolžena za  pisanje novega, celovitega zakona o živalih, z javnim vprašanjem obrnil na kmetijsko ministrico Matejo Čalušić.

Pismo objavljamo v celoti: 

Spoštovana ministrica ga. Mateja Čalušić,

v članku z naslovom Serijska kršilka zakonodaje bo pisala zakon[1], ki je bil objavljen 25. 1. 2024 v Dnevniku, smo zasledili informacijo, da je bila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic premeščena v Sektor za zdravje in dobrobit živali znotraj Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Med drugim naj bi bila njena nova pristojnost pisanje novega, celovitega zakona o živalih.

Glede na to, da gre pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nas zanima:

  • Zakaj se vam zdi primerno, da je oseba, za katero je bilo v inšpekcijskem nadzoru z dne, 22. 1. 2023, ugotovljeno, »da zaradi ugotovljenih večkratnih kršitev pravil upravnega postopka, ki po mnenju upravnega inšpektorja predstavljajo hude kršitve, saj imajo za posledico očitno prikrajšanje pravic oziroma pravnih koristi strank«[2], res najbolj primerna za pripravo novega Zakona o živalih, glede na to, da je bilo jasno ugotovljeno, da je izkazovala slabo poznavanje upravnih postopkov, ter povzročila tudi njihovo hujšo kršitev in kršitev več zakonov?
  • Na kateri podlagi je sprejeta odločitev o napredovanju (de facto ne gre za premestitev, ampak napredovanje), kljub temu, da je v istem zapisniku inšpektor predlagal, da se zoper omenjeno osebo sproži disciplinski postopek?

[1] https://www.dnevnik.si/1043042229

[2] https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IJS/Zapisniki-o-inspekcijskem-nadzoru/UI-Zapisniki/2023/0610-561-2023-5_UVHVVR.pdf

Read More
Balažic STA

Javno pismo ministru za vzgojo in izobraževanje

Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic je ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo pozval, da med gradiva delovne skupine ministrstva uvrsti tudi predlog, ki spreminja delež financiranja iz 85 % na 100 %.

Pismo objavljamo v celoti, na voljo pa je tudi na povezavi

Naslovna fotografija: STA

Read More
received_873929567457629_1_

Pozdravljamo odločitev UVHVVR, ki je začel z vračanjem goveda na kmetijo Možganovih

Ljubljana, 18. januar 2024 – V Slovenski ljudski stranki pozdravljamo odločitev Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je danes začela z vračanjem goveda na kmetijo Možganovih.

Predsednik SLS Marko Balažic je ob tem izpostavil, da so državne institucije potrdile, da je novi Zakon o živalih popolnoma neustrezen. “V Slovenski ljudski stranki pričakujemo, da se v naslednjem koraku Zakon o živalih ustrezno popravi in povrne na prejšnje stanje. Če držijo navedbe, da so živali danes v slabšem stanju, kot ob odvzemu, terjamo odškodninsko odgovornost tudi od tistih, ki so za živali začasno skrbeli.”
 
Foto: Kmetija Možgan

Read More
2023-12-04-SLS-NK-3-1

Zavezništvo SKD

Zavezništvo SKD vzpostavlja povezovanje na nivoju skupnih vrednot človekovega dostojanstva, evropske tradicije in krščanske kulture

Ljubljana, 4. december 2023 – Slovenska ljudska stranka (SLS) je s slavnostnim podpisom dogovora prenesla uporabo imena in logotipa Slovenski krščanski demokrati (SKD) na g. Lojzeta Peterleta. Kot je v svojem nagovoru izpostavil predsednik SLS Marko Balažic potrebujemo pri čedalje hujši polarizaciji v Sloveniji nadstrankarsko civilno vrenje, ki bo sposobno ponuditi konkretne odgovore na vprašanja, kako zavarovati dostojanstvo vsakega posameznika, kako v politični sistem vnesti več svobode in odgovornosti, več subsidiarnosti, in solidarnosti, ki talente spodbuja, ter s tem poskrbeti za več blaginje za vse.

Prvi demokratično izvoljeni predsednik vlade Lojze Peterle v aktivaciji SKD in oblikovanju Zavezništva SKD vidi možnost, da se uresniči precej tega, česar v zadnjih 30. letih nismo uresničili. »Najboljša pot naprej ni v izmišljanju novega človeka, ampak je treba malce pogledati naše korenine. V Sloveniji skrbi situacija, v katero se vrača koncept sovražnika.«

Dogovor ne posega v nasledstva in obveznosti, ki izhajajo iz združitvenega kongresa SLS in SKD 15. aprila 2000, saj ta ostajajo na Slovenski ljudski stranki, omogoča pa odpiranje prostora, v katerem se bomo lahko skupaj pogovarjali o pomembnih vprašanjih. Kot je v nagovoru izpostavil dr. Peter Gregorčič, nosilec liste SLS na volitvah v EP, »ozek pogled na naše in vaše, med katerimi seveda vedno znova iščemo take in drugačne podtaknjence, dela našo politiko šibko.« Najavo Zavezništva SKD je pospremil z besedami, da je vredno povezovanje vzpostaviti vsaj na nivoju skupnih vrednot: »Vredno zato, ker takrat ko različni delamo skupaj, lahko dosežemo nepredstavljivo.«

Nova generacija politikov, ki prihaja preko SLS v Sloveniji v ospredje, si želi družbe, kjer bi vsak z odgovornostjo naredil tisto, kar mora. To bomo z upanjem in pogumom tudi uresničili.

Za odlično glasbeno spremljavo dogodka sta poskrbela Tim Ribič in Špela Pokeržnik iz Tš Musica.

📷 Rok Rakun, ppr.si

Read More
2023-11-14-SLS-novinarska-110-1

Močna EU za vse

Slovenska ljudska stranka (SLS) potrdila dr. Petra Gregorčiča za nosilca liste SLS za volitve v Evropski parlament

Politična kriza, v kateri se je znašla Slovenija, se odraža v izraziti družbeni polarizaciji in v ukvarjanju samim s seboj. Verjamemo, da je en od razlogov za to tudi dejstvo, da v našem političnem prostoru nikoli ni zares prišlo do generacijskega preloma. Niti na ravni formalnih nosilcev oblasti, še manj na ravni centrov moči. Starejša generacija političnih akterjev vzvodov oblasti nikoli ni zares in v celoti prenesla na mlajšo generacijo. Tega jim seveda ne gre zameriti. Prepričani smo namreč, da izvedba generacijskega preloma ni naloga starejše generacije politikov. To je naša naloga. Naloga mlajše generacije. Mi in samo mi smo tisti, ki si moramo sami poiskati in izboriti svoj prostor pod soncem.

Zavedati se moramo, da je uspeh preloma generacij izključno v naših rokah. Mi, mlajša generacija smo sami odgovorni za našo prihodnost in za prihodnost države, v kateri nam je dano živeti.

Menimo, da je čas dozorel in da smo tudi sami dozoreli za to, da lahko to dokončno izvedemo. Zato si Slovenska ljudska stranka, kot najstarejša politična stranka v Sloveniji, želi v širšem družbenem prostoru iskati sposobne ljudi, ki so se uveljavili kot aktivni državljani in ki so s svojim angažmajem pokazali, da jim je mar za našo državo. Ponuditi jim želimo okolje, znotraj katerega se bodo opogumili vstopiti v aktivno politiko. Oblikovanje liste za volitve v EU parlament, ki bodo prihodnje leto, je prvi v nizu korakov, s katerimi si kot stranka prizadevamo k uspešnemu generacijskemu prehodu. Ker verjamemo, da to Slovenija potrebuje in si tudi zasluži.

Nosilec liste za volitve v Evropski parlament dr. Peter Gregorčič, se je ob zahvali organom stranke, ki so ga potrdili s plebiscitarno podporo, izpostavil: »Močna Evropska unija (EU) je ključna za naše materialno, kulturno in duhovno blagostanje. K temu moramo dodati svoj delež. Danes, ko je EU na razpotju, moramo tja poslati najboljše. Na naših mejah in v naši bližini imamo dve vojni. Soočamo se z migrantskim valom, ki ob neustreznih politikah lahko ogrozi eno od ključnih pridobitev EU – odprtost mej znotraj Schengenskega območja. Čutimo posledice podnebnih sprememb in energetske krize, pri čemer se lahko zgodi, da bodo zgrešene politike na tem področju ošibile naše gospodarstvo, kmetijstvo in prizadele najranljivejše državljanke in državljane Evrope. Zato je oblikovanje močne liste za Evropski parlament naš prvi prispevek k skupnemu cilju, k močni Sloveniji in močni EU za vse.«

Kot vsebinske prioritete liste je izpostavil 6 ključnih zavez:

1️⃣ močna EU za vse generacijske in socialne skupine;

2️⃣ demokracija in vladavina prava za vse;

3️⃣ krepitev skupne zunanje in varnostne politike;

4️⃣ skupno varovanje meja pred nezakonitimi migracijami;

5️⃣ energetsko neodvisnost;

6️⃣ in zeleni prehod na način, da se ne odpovemo najboljšemu, kar v Evropi premoremo in znamo.

Predsednik SLS Marko Balažic je poudaril, da SLS ostaja trdna članica družine Evropske ljudske stranke: »Ker smo prva članica ELS iz Slovenije, čutimo moralno zavezo, da jasno izpostavimo pomen močne Slovenije v Evropi.« Obenem je poudaril, da je začarani krog ukvarjanja s samim seboj v slovenski politiki posledica pomanjkanja vizije: »Prvi smo transparentno najavili začetek oblikovanja liste, s katero se lahko poistovetijo vsi. Z jasno zavezo, da potrebujemo močno Slovenijo in močno Evropo. Vsi, ki poznajo dr. Petra Gregorčiča, vedo, da bo obljubljeno tudi izpolnil. In to je točno tisto, kar danes v politiki potrebujemo.«

Svoj nagovor je nosilec liste dr. Gregorčič sklenil z vabilom: »Pridružite se nam na poti k močnejši Evropi!«

📷 Rok Rakun, ppr.si

Read More
video cover

Izzivi, problemi, blaginja?

Pozidava Bertokov

Dragi prijatelji,

danes želimo spregovoriti o pomembni temi – prihodnosti naše čudovite Slovenije. Je življenje, kjer se naše težave prezrejo, kjer se povprečen Slovenec počuti pozabljenega, kjer vlada neenakopravnost in nepravičnost, res tisto, ki ga želimo? Slovenija si zasluži bolje! Mislimo, da si zaslužimo politiko, ki deluje v korist nas vseh, ne glede na naše ozadje, poklic ali socialni status. Zdaj je čas, da v politiko vrne zdrava pamet.

Če želimo, da te odločitve odražajo naše vrednote in interese, moramo biti aktivni. Naša država, naša prihodnost in naše vsakdanje življenje so močno odvisni od političnih odločitev. Ne potrebujemo korupcije, parcialnih interesov, klientelizma in nesposobnosti vladanja. Potrebujemo predanost delu za ljudi.

Projekt 𝑰𝒛𝒛𝒊𝒗𝒊, 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒊, 𝒃𝒍𝒂𝒈𝒊𝒏𝒋𝒂? opozarja na probleme, ki jih povzroča politika, z namenom, da jih lahko politika tudi popravi. Predstavljamo idejo pozidave Bertokov, kot jo snuje tamkajšnja lokalna oblast. Pridružite se nam v prizadevanju za boljšo prihodnost naše Slovenije. Skupaj lahko naredimo razliko. Delite to sporočilo, izrazite svoje mnenje, opozarjajte na stranpoti in skupaj ustvarimo politično okolje, ki bo služilo nam vsem.

💪 Vrnimo zdravo pamet v politiko! 💪 #BoljšaSlovenija #ZdravaPamet

Read More