EP-230329885

Nič o kmetu brez kmeta!

Slovenska ljudska stranka opozarja na nujnost odziva Vlade Republike Slovenije na zahteve kmetov

Kmetje se borijo za vse nas, za slovenske potrošnike in za slovenski narod. Vsi ti, ki so v teh dneh na ulicah po nekaterih slovenskih krajih, in vsi, ki so se lani spomladi udeležili – pred nemškimi in francoskimi kmeti med prvimi v Evropi – protesta kmetov po vsej Sloveniji, so tisti, ki s svojimi rokami vsak dan skrbijo za pridelavo zdrave domače hrane, hkrati pa za obdelano in poseljeno podeželje, na katerega smo ponosni. Njihovo delo je ključno ne le za ohranjanje, temveč tudi krepitev naše prehranske varnosti. Njihovo osnovno dostojanstvo je zadnji branik zdrave pameti in razuma naroda. 

Kmetijskih zakonov se ne sme sprejemati brez kmeta in organizacij, ki jih zastopajo – oni so tisti, ki poznajo svoje delo in vedo, kako ga najbolje opravljati. Kmetje naj kmetujejo, Vlada RS pa naj posluša in udejanji zahteve. Nič o kmetu brez kmeta!

Dovolj je praznih obljub in neskončnih pogajanj. Čas je za konkretne korake. Vlada RS že od vseslovenskega protesta kmetov lani spomladi točno ve, kakšne zahteve imajo kmeti. Uredbe in pravilniki na vladi so lahko sprejeti čez noč, če je volja. Zakoni, ki jih je treba popraviti, naj se čim prej vložijo v parlamentarni postopek. 

V kolikor se Vlada Republike Slovenije jutri s konkretnimi dejanji ne odzove na zahteve kmetov, ki so bile pred enim tednom ponovno izpostavljene v pogajanjih s kmetijskimi organizacijami, je prav, da na ignoranco vlade kmetje skupaj opozorijo javno, kot v teh dneh opozarjajo kmetje širom po Evropi. V Slovenski ljudski stranki kmetom pri njihovih prizadevanjih izražamo trdno in polno podporo.

Marko Balažic, predsednik SLS

Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)

Foto: Gorazd Kavčič / Gorenjski glas

Read More
22-11-30_REGI_Arimont_Bogovic_Amaro_Jahr-10-1024×683

Franc Bogovič: Umik predloga uredbe o trajnostni rabi pesticidov je naša velika zmaga za kmetijstvo!

Strasbourg, 6. februar 2024 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) pozdravlja napoved umika predloga uredbe o trajnostni rabi pesticidov, ki jo je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

Nič o kmetu, brez kmeta!

»Novembra lani smo z zavrnitvijo predloga Uredbe o trajnostni rabi pesticidov (SUR) v Evropskem parlamentu dosegli zmago zdrave kmečke pameti v hramu evropske demokracije in dali veliko zaušnico Evropski komisiji z zavrnitvijo tega ideološkega predloga uredbe, ki je stiskala v kot slovenske in evropske kmete ter ogrožala prehransko varnost v EU! Veseli me, da je naše sporočilo razumela in sprejela tudi Evropska komisija na čelu s predsednico von der Leyen, zato je njena napoved umika uredbe o trajnostni rabi pesticidov razumna, pravilna in edina možna,« pravi Franc Bogovič (SLS/EPP), ki se je v imenu skupine Evropske ljudske stranke – v okviru Odbora EP za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) pogajal o besedilu uredbe SUR in vložil veliko truda za izboljšanje prvotnega izredno škodljivega predloga oz. naporov za zavrnitev predloga uredbe v celoti.

Izjemno me veseli, da je, čeprav pozno, in šele ko so evropski kmetje preplavili evropska mesta, prevladal zdrav razum tudi v Evropski komisiji.

»Upam, da ta ne bo več prihajala pred kmete z nerealnimi, nestrokovnimi in škodljivimi zeleno-ideološkimi ukrepi, ki bodo ogrožali evropsko kmetijsko in prehransko varnost. Predvsem pa, da bo razumela, da kmetijska politika ostaja ena temeljnih evropskih politik, in da se ukrepe za kmetijstvo sprejema le in izključno v dialogu s kmeti. Nič o kmetu, brez kmeta!« je jasen Bogovič.

Sledi aktivnostim poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča tudi na njegovi spletni strani

Read More
protest2kmetov

Brez kmeta ni hrane

Ljubljana, 5. februar 2024

Slovenska kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki izpostavlja, da vladajoča politika vedno pogosteje pozablja, da brez kmeta ni hrane. Slovenska kmetijska politika, na čelu s pristojno ministrico Matejo Čalušić, je poleg tega tudi brez vizije, kako poskrbeti za slovenskega kmeta.

Namesto tega se slovenska, tako kot evropska politika, raje ukvarja s postavljanjem novih administrativnih in regulativnih ovir. To otežuje domače kmetijstvo, ga dela nezanimivega za mlajšo generacijo in posledično ogroža našo prehransko neodvisnost.

Ker hrano v vsakem primeru potrebujemo, zmanjšana ali otežena pridelava domače prehrane pomeni večanje deleža uvožene hrane. Velikokrat celo poceni hrane iz tretjih držav, ki imajo izjemno slabo regulativno na področju prehranske varnosti. Kmetijska politika brez vizije, ki se pretirano uklanja »zeleni ideologiji,« torej dolgoročno vodi tudi v ogrožanje naše prehranske varnosti.

Ne pozabimo, da smo z našim načinom kmetovanja skozi stoletno tradicijo oblikovali našo kulturo in našo naravno pokrajino. Naš način kmetovanja se danes zaradi številnih nerazumnih omejitev, ki so posledica pretiravanja z »zeleno ideologijo« trenutne evropske politike, onemogoča. Zanemarjanje slovenskega kmetijstva in pretirana evropska regulativa, ki pa jo slovenska še nadgradi, in ki določa celo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko slovenski kmet obdeluje lastno zemljo, vodi tudi v spreminjanje avtohtone pokrajine. Ta se zaradi opuščanja kmetovanja vse pogosteje zarašča.

Si res želimo, da bo kakovostna hrana domače pridelave vse redkejša na slovenskih krožnikih, s čimer bomo v Sloveniji izgubili tudi nosilce tradicije in podeželja?

Koncept nacionalne kmetijske politike mora v ospredje postaviti slovenskega kmeta, stremeti k prehranski samozadostnosti, spodbujati uporabo lokalno pridelane hrane visoke kakovosti in s tem posledično zagotavljati našo prehransko varnost.

Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da nemudoma:
 • Izplača lanske subvencije, ne pa da njihovo izplačilo zamika v nedorečeno prihodnost ter s tem ogroža obstoj slovenskega kmeta, kmetijstva in doma pridelane prehrane.
 • Umakne in spremeni sporne zakone o živalih, Kmetijsko gozdarski zbornici, kmetijskih zemljiščih in dohodnini ter s tem zaščiti lastnino pridelovalcev hrane in našega kmeta razbremeni administrativnih in regulativnih ovir.
 • Prične s takojšnjo regulacijo števila tistih divjih zveri, ki v Sloveniji nima naravnih sovražnikov.
 • Zviša obvezen delež lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah prek javnih naročil ter s tem dvigne kakovost prehrane v javnih ustanovah, podpre slovenskega kmeta in nenazadnje tudi prispeva k manjšemu ogljičnemu odtisu zaradi prevoza hrane iz drugih držav in kontinentov.

Kmete pri njihovih prizadevanjih poleg predsednika Slovenske ljudske stranke (SLS) Marka Balažica in predsednika Slovenske kmečke zveze Branka Tomažiča podpirata tudi evropski poslanec SLS Franc Bogovič in nosilec liste SLS za volitve v Evropski parlament, dr. Peter Gregorčič.

V kolikor posluha do zahtev kmetov s strani Vlade RS ne bo, podpiramo tudi kmečke proteste na cesti. Kmetje se namreč s tem ne borijo le za lastni obstoj, ampak tudi za slovenskega potrošnika, prehransko neodvisnost in prehransko varnost vseh nas.  

 

Branko Tomažič

Predsednik Slovenske kmečke zveze

Marko Balažic

Predsednik Slovenske ljudske stranke

Read More
DZ

Serijska kršilka zakonodaje bo pisala zakon?

Ljubljana, 25. 1. 2024 – predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic se je zaradi zapisa v Dnevniku, da bo po novem veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je zagrešila grobe kršitve zakona v primeru odvzema govedi družini Možgan, zadolžena za  pisanje novega, celovitega zakona o živalih, z javnim vprašanjem obrnil na kmetijsko ministrico Matejo Čalušić.

Pismo objavljamo v celoti: 

Spoštovana ministrica ga. Mateja Čalušić,

v članku z naslovom Serijska kršilka zakonodaje bo pisala zakon[1], ki je bil objavljen 25. 1. 2024 v Dnevniku, smo zasledili informacijo, da je bila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic premeščena v Sektor za zdravje in dobrobit živali znotraj Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Med drugim naj bi bila njena nova pristojnost pisanje novega, celovitega zakona o živalih.

Glede na to, da gre pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nas zanima:

 • Zakaj se vam zdi primerno, da je oseba, za katero je bilo v inšpekcijskem nadzoru z dne, 22. 1. 2023, ugotovljeno, »da zaradi ugotovljenih večkratnih kršitev pravil upravnega postopka, ki po mnenju upravnega inšpektorja predstavljajo hude kršitve, saj imajo za posledico očitno prikrajšanje pravic oziroma pravnih koristi strank«[2], res najbolj primerna za pripravo novega Zakona o živalih, glede na to, da je bilo jasno ugotovljeno, da je izkazovala slabo poznavanje upravnih postopkov, ter povzročila tudi njihovo hujšo kršitev in kršitev več zakonov?
 • Na kateri podlagi je sprejeta odločitev o napredovanju (de facto ne gre za premestitev, ampak napredovanje), kljub temu, da je v istem zapisniku inšpektor predlagal, da se zoper omenjeno osebo sproži disciplinski postopek?

[1] https://www.dnevnik.si/1043042229

[2] https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IJS/Zapisniki-o-inspekcijskem-nadzoru/UI-Zapisniki/2023/0610-561-2023-5_UVHVVR.pdf

Read More
received_873929567457629_1_

Pozdravljamo odločitev UVHVVR, ki je začel z vračanjem goveda na kmetijo Možganovih

Ljubljana, 18. januar 2024 – V Slovenski ljudski stranki pozdravljamo odločitev Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je danes začela z vračanjem goveda na kmetijo Možganovih.

Predsednik SLS Marko Balažic je ob tem izpostavil, da so državne institucije potrdile, da je novi Zakon o živalih popolnoma neustrezen. “V Slovenski ljudski stranki pričakujemo, da se v naslednjem koraku Zakon o živalih ustrezno popravi in povrne na prejšnje stanje. Če držijo navedbe, da so živali danes v slabšem stanju, kot ob odvzemu, terjamo odškodninsko odgovornost tudi od tistih, ki so za živali začasno skrbeli.”
 
Foto: Kmetija Možgan

Read More
slika tiskovna

Podcenjujoče do kmetov je, da se nanje gleda, kot da so del težav

Izjava ob imenovanju nove ministrice za kmetijstvo

Ljubljana, 12. januar 2024 – Vrh Slovenske ljudske stranke je po potrditvi Mateje Čalušić za novo ministico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podal izjavo o njenih stališčih in spoštovanju pravic kmetov.

Predsednik Slovenske ljudske stranke (SLS) Marko Balažic je svoj nagovor začel z mislijo, da smo v SLS ministrici prinesli pokazat slamo, da bo sploh vedela, kako izgleda. Nadaljeval je, da se na slovenske kmete gleda, kot da so del težav in ne rešitev: »To je žaljivo. Še bolj podcenjujoče pa je, ko na vrh resorja, ki je izjemno pomemben za samooskrbo in kvalitetno hrano, nastavijo zaradi reševanja Goloba osebo, ki podpira točno tako agendo. Agendo, da je treba kmete izriniti iz javnega življenja. Agendo, da jim je treba pobrati živino. In agendo, da sta njihovo znanje in skrb za zemljo popolnoma ničvredna.« Ob koncu je pozval kmete, naj se ponovno organizirajo in javno izrazijo svojo nezadovoljstvo.

Predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Branko Tomažič je izpostavil, da se ministrica na predstavitvi pred odborom ni izjasnila, kako bo reševala slovenskega kmeta in ga ščitila: »Težava je tudi o tem, da je na to mesto prišla oseba, ki je bila tvorka zakona o zaščiti živali, ki podpira krajo živine, na drugi strani pa uničuje službo, ki jo bo sedaj vodila, inšpekcijsko službo. Slovenski potrošnik bo na koncu občutil, kam vodi politika proti slovenskemu kmetu.«

Evropski poslanec Franc Bogovič upa, da se bo uresničilo, kar je dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, da nas bo ministrica presenetila. Po tem, kar je slišal do sedaj, pa ni optimist: »Moti me, da ministrica pooseblja slab odnos, ki ga vlada kaže do kmetov v zadnjih dveh letih, kar kmete sili v to, da ocenjujejo, da je njihov položaj zelo slab. Zaradi takega odnosa pri kmetih v celotni Evropi, še posebej v Nemčiji, vre.«

Nosilec liste SLS za volitve v EP dr. Peter Gregorčič pa je dejal, da glede na to, da tudi boljši poznavalci politike gospe, ki je danes bila imenovana za ministrico, praktično ne poznajo, in to kljub dejstvu, da je bila dve leti v Državnem zboru, se bojim, da ministrica ne bo zmogla sama in suvereno sprejemati ukrepov. »Bojim se, da jo bo iz ozadja vodila civilna družba, ki ni šla na volitve in ki vedno bolj vodi našo državo. Menim, da je to zelo slabo za našega kmeta in našo prehransko neodvisnost.«

Read More
66147758

Slovenska kmečka zveza pri SLS izraža podporo nemškim kmetom in nasprotuje kandidatki za ministrico 

Ljubljana, 9. januar 2024 – V Slovenski kmečki zvezi smo zaskrbljeno sprejeli informacijo o predlogu, da se za kmetijsko ministrico predlaga Matejo Čalušić. Sprašujemo se, ali ta vlada podcenjuje pomen kmetijstva v Sloveniji in na čelo tako pomembnega resorja postavlja osebo z bore malo izkušnjami. Pričakovali smo, da bo za to odgovorno funkcijo imenovan nekdo, ki pozna problematiko ter specifičnost slovenskega kmetijstva in ne bo potreboval seznanjanja z izzivi. V luči nujnosti ohranjanja prehranske varnosti in samooskrbe Slovenije, ki sta ključnega pomena tako za kmete kot za potrošnike, pozivamo k večji pozornosti in premišljenosti pri imenovanju oseb na tako odgovorne položaje.

V SKZ od kandidatke za kmetijsko ministrico pričakujemo:

 • zagovarjanje družinskih kmetij v skladu s strategijo;
 • trud za izboljšanje dohodkovnega položaja v kmetijstvu;
 • aktivno dvigovanje ravni prehranske varnosti in samooskrbe;
 • podporo tradicionalnemu kmetovanju;
 • posebno pozornost slovenskemu podeželju ter aktivno angažiranje pri ukrepih za zmanjšanje števila zveri;
 • zagotavljanje pravočasnega in doslednega izplačevanja neposrednih plačil ter podpor;
 • opredelitev proti zavarovanju traktorskih priključkov;
 • zavzemanje za zmanjšanje bremen birokracije in okoljskih ukrepov za slovenskega kmeta.

Stanje v kmetijstvu ni rožnato, zato ga mladi opuščajo in niso zainteresirani za prevzem kmetij. Žal se opušča celo kmetovanje na urejenih in tržno zanimivih kmetijah. Pričakujemo, da bo nova kmetijska ministrica izkazovala višjo raven strokovnosti in zavezanosti od tiste, ki jo je doslej pokazala v Državnem zboru Republike Slovenije z izjavami in svojim delovanjem, zlasti v povezavi z zakonom o zaščiti živali, ki ga je aktivno podpirala in zagovarjala. Njeno predlaganje zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki trenutno čaka na presojo Ustavnega sodišča RS, in se sooča z ustavnimi pomisleki, dodatno vzbuja skrb. Dosedanje delovanje morebitne nove ministrice kaže na usmerjenost, ki ni v korist kmetijstva, temveč nasprotno.

Skrbno bomo spremljali delo naslednjega ministra (ministrice), saj je odgovornost na tem ključnem položaju izjemno pomembna za prihodnost kmetijskega sektorja.

Obenem v SKZ izražamo podporo nemškim kmetom pri njihovih prizadevanjih proti skrajni zeleni ideologiji, ki nepovratno v spregi z multinacionalkami uničuje evropsko samooskrbo s hrano. Skrajni čas je, da kmetje v bran podeželja ponovno javno pokažejo svoje nezadovoljstvo tudi v Sloveniji.

Branko Tomažič, predsednik SKZ pri SLS

Read More