VAROVANJE ZASEBNOSTI

Z osebnimi podatki upravlja Slovenka ljudska stranka (SLS). Podatki se zbirajo in uporabljajo izključno za namen obveščanja o aktivnostih SLS. Pravno podlago za obdelavo daje privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

UPRAVLJALEC IN KONTAKT

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Slovenska ljudska stranka

Gospodinjska 8,

1000 Ljubljana,

e-naslov: sls@sls.si

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Obdelovalci osebnih podatkov so lahko osebe, ki SLS nudijo internetne in podatkovne storitve, kot so ponudnik spletne domene ali ponudniki elektronske pošte in druge osebe, ki organizacijam nudijo podporne storitve (npr. pravna služba) in pri izvajanju svoje funkcije s temi podatki nujno razpolagajo. Osebni podatki ne bodo posredovani v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to zahteval zakon (v primeru inšpekcijskega nadzora).

OBDOBJE HRAMBE PODATKOV

Vaše osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) za potrebe obveščanja o aktivnostih stranke, za katero ste dali svoje soglasje, hranimo, dokler se od obveščanja ne odjavite ali nam sporočite, da tovrstnih obvestil ne želite več prejemati.

VAŠE PRAVICE

V zvezi z vašimi pravicami ali vprašanji glede osebnih podatkov se lahko obrnete na sls@sls.si. V primeru vašega zahtevka po izbrisu iz seznama podpisnika bomo kopijo vašega pristopa hranili še pet let, nato pa jo v roku enega leta izbrisali. Pravna podlaga je zakoniti interes, saj so v tem obdobju možni zahtevki s strani podpisnikov.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.