Category: Obvestila

2024-04-20-SLS-4-etapa-kolesarjenje-172 (1)

Čestitamo ob 20. letnici vstopa v Evropsko unijo!

Dvajsetletnica članstva Slovenije v Evropski uniji in tudi zvezi Nato ponuja pravo priložnost za razpravo o temi, ki se nam zdi prepogosto samoumevna. A vendar gre za najpomembnejšo temo in osnovni gradnik blaginje, ki jo uživamo danes: mir. Posebej pomembno je govoriti o miru, ko v bližji okolici grozeče bobnijo bobni vojne.
 
Kakšen mir iščemo? Takega, ki je vsiljen na način, da se močnejšemu podredimo, ali takega, ki prinaša ljudem in narodom rast in upanje za ustvarjanje boljšega sveta za naše otroke? Odgovor je jasen. Kot je zapisano v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic, resnični mir lahko nastane le kot posledica varovanja temeljnih svoboščin, ki jih je mogoče najbolje zavarovati na eni strani z dejansko politično demokracijo in na drugi s skupnim razumevanjem in spoštovanjem človekovih pravic. Čeprav sta bili omenjeni organizaciji v različnih zgodovinskih obdobjih različno organizirani, pa obe za ključno podstat svojega delovanja še vedno postavljata spoštovanje človekovega dostojanstva in demokracijo.
 
Članstvo Slovenije je zato pomembno z več vidikov. Po eni strani smo v družbi tistih, ki spoštujejo enaka civilizacijska načela – tem smo se jasno zavezali z osamosvojitvijo in demokratizacijo – po drugi strani pa zaradi povezav uživamo tisto mero politične stabilnosti, skozi katero lahko spoštovanje dostojanstva in demokracijo še nadgradimo. Spomnimo se le izzivov zadnjih dvajsetih let. Kakšen učinek na blaginjo in spoštovanje dostojanstva bi imel morebiten bankrot Slovenije ob veliki gospodarski krizi 2009, če se za nas ne bi zavzela Evropska unija? Kolikokrat bi bile kršene pravice, če ne bi posredovalo Evropsko sodišče za človekove pravice? Kolikšen delež proračuna bi morali nameniti za vojsko, če bi bili na samem?
 
O miru govorim kot o nujnem racionalnem cilju razumnih ljudi. Žal smo v Sloveniji še vedno na stopnji, kjer smo precej zmedeni. Da nekdo postane denimo Evropejec, je še vedno potreben intelektualni in politični boj. Prepričan pa sem, da smo Slovenke in Slovenci dovolj racionalni, da vemo, da demokracija ni samoumevna in da se članstva v obeh povezavah lahko veselimo.
 
Slovenkam in Slovencem iskreno čestitam.
Marko Balažic, predsednik SLS

Poslanica je bila objavljena tudi v Demokraciji. 

Read More
2024-04-24-SLS-podpisi-NEK2-27

Na dan evropskih volitev bomo odločali predvsem o slabem delu vlade Roberta Goloba

Na dan volitev v Evropski parlament, 9. junija 2024 bomo državljani verjetno odšli tudi na tri posvetovalne referendume. Če bi vlada Roberta Goloba in vladna koalicija res skrbeli za blaginjo državljanov, bi med referendumska vprašanja uvrstili tudi vprašanje o izgradnji drugega bloka JEK. Od vprašanja, kako si zagotoviti poceni in dostopno električno energijo sta namreč odvisna razvoj Slovenije in blaginja nas vseh.

Posvetovalni referendum omogoča, da Državni zbor preveri voljo ljudi, zato referendumom ne nasprotujemo. Čudi pa nas, da med njimi ni vprašanja, kako bomo v Sloveniji v prihodnje zagotavljali cenovno dostopno in stabilno oskrbo z električno energijo.

V SLS menimo, da jedrska energija omogoča stabilno oskrbo z energijo, ki je cenovno dostopna vsem. Zato je nujno, da Državni zbor o tem vprašanju čimprej razpiše posvetovalni referendum.

Ob robu izredne seje Državnega zbora, na kateri bodo poslanci predvidoma potrdili odloke, da se posvetovalni referendumi o preferenčnem glasu, evtanaziji in konoplji izvedejo na dan volitev v Evropski parlament, 9. junija letos sta zato predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic in nosilec liste SLS za volitve v EP dr. Peter Gregorčič predsednici DZ mag. Urški Klakočar Zupančič predala podpise podpornikov, da se sočasno z volitvami v Evropski parlament izvede tudi posvetovalni referendum o izvedbi projekta drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK 2).

Edini smiseln argument koalicije, da se »njihove« tri referendume izvede skupaj z volitvami v Evropski parlament, so nižji stroški izvedbe. S tega stališča pa je smiselno, da se vse referendume izvede skupaj. Saj bodo sicer stroški višji in ne nižji.

V Slovenski ljudski stranki pozivamo poslance DZ, naj s sprejemom odloka, da se poleg omenjenih treh referendumov sočasno z evropskimi volitvami izvede tudi referendum o JEK2, dokažejo, da na referendumih o evtanaziji, konoplji in preferenčnem glasu ne bomo glasovali le o slabem delu Vlade RS in vladne koalicije, pač pa o vprašanjih, ki so širšega pomena za državljane, saj sta od odgovora na vprašanje, kako zagotoviti stabilno oskrbo z energijo odvisna kvaliteta našega življenja in nadaljnji razvoj gospodarstva.

Referendum o JEK2 uživa najširši politični konsenz in zato ne polarizira. Če to vprašanje ne bo vključeno v sveženj referendumov, ki se jih je koalicija odločila razpisati sočasno z volitvami v Evropski parlament, bo to jasen politični signal, da vladajoče koalicije vsebina referendumov sploh ne zanima. To bo potrdilo domneve, da koalicija težke čustvene teme izrablja izključno za to, da bi zameglila svoje porazno delo in si s tako manipulacijo izboljšala rezultat na prihajajočih evropskih volitvah.

Read More
Posnetek zaslona 2024-04-22 080035

SLS na evropske volitve s podporo uspešnega slovenskega podjetnika

V Slovenski ljudski stranki smo izjemno ponosni, da je dr. Aleš Štrancar, direktor uspešnega biotehnološkega podjetja Bia Separations, izumitelj in podjetnik prepoznal vrednote in stališča SLS ter dr. Petra Gregorčiča, nosilca liste za volitve v Evropski parlament, javno podprl.   

V Slovenski ljudski stranki se zavedamo pomena podjetništva. Hrbtenica slovenskega in evropskega gospodarstva so namreč majhna in srednje velika podjetja, ki v Evropski uniji ustvarjajo kar 100 milijonov delovnih mest.

Podjetja za svojo rast potrebujejo spodbudno poslovno okolje, vzdržne davke, ekonomsko in politično stabilnost, prost pretok storitev in blaga, predvsem pa čim manj birokracije.

V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da je trenutna evropska politika skrenila s prave podjetniške poti. Evropa je postala preveč regulirana, zeleni prehod pa je postavil toliko ovir, da evropskemu gospodarstvu onemogoča konkurenčnost in njegovo poslovno uspešnost.

V SLS se bomo zato zavzeli za prevetritev Zelenega dogovora in sprejetje ukrepov, ki bodo omogočili evropskemu gospodarstvu nov podjetniški zagon. Delo mora biti vrednota, uspeh pa posledica te vrednote. Blaginja vseh nas namreč zavisi prav od močnega evropskega gospodarstva.

Read More
okrogla miza litija

(VABILO) Prihodnost slovenskega podeželja skozi oči različnih generacij

VABILO: okrogla miza “Prihodnost slovenskega podeželja skozi oči različnih generacij
Litija, 19. april 2024, ob 19. uri

Spoštovani,

vabimo vas na okroglo mizo  z naslovom “Prihodnost slovenskega podeželja skozi oči različnih generacij”, ki bo potekala v veliki sejni sobi Občine Litija (Jerebova ulica 14, 1270 Litija), v petek, 19. aprila 2024, s pričetkom ob 19. uri. 

Na okrogli mizi bodo sodelovali: 

 • Marko Balažic, predsednik Slovenske ljudske stranke,
 • Franc Bogovič, evropski poslanec, 
 • dr. Peter Gregorčič, nosilec liste SLS za volitve v EP, 
 • Franci Rokavec, župan občine Litija,
 • Neža Vidic, predsednica DPM LIŠ,
 • Jože Kos, Mizarstvo Kos. 

Veselimo se vaše udeležbe.

Read More
Posnetek zaslona 2024-04-12 133721

ZA varno Evropo in PROTI nezakonitim migracijam

Evropa mora zavarovati svoje meje. V Slovenski ljudski stranki se zavzemamo za učinkovitejše in strožje preverjanje nezakonitih prehodov evropskih meja.

O tem, kdo vstopa na naše ozemlje, morajo odločati države članice, ne tihotapci. Zaostriti moramo ukrepe proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi in poskrbeti, da bodo za svoja dejanja odgovarjali v skladu z mednarodnim pravom.

Verjamemo v evropski način življenja, ki je zgrajen na svobodi, demokraciji, človekovem dostojanstvu, temeljnih pravicah, vključno s pravicami manjšin, enakih pravicah žensk in moških, solidarnosti, pravni državi, pravičnosti, pluralizmu in strpnosti do tistih, ki živijo drugače. Ta načela so jedro evropske civilizacije ter so omogočila naše dosežke in našo kakovost življenja.

Varnost je osnovni predpogoj za svobodo. V SLS se zato zavzemamo za Evropo, v kateri se bomo počutili varni, kjer nikogar ne bo strah sprehajati se po evropskih mestih. Želimo si Evropo, ki je ponosna na svojo kulturo in svoje korenine ter na tem in iz tega gradi svojo prihodnost. Želimo si Evropo, ki bo znotraj svojih meja tudi v bodoče ohranila prost pretok ljudi, blaga in storitev.

Tako Evropo ogrožajo nezakonite migracije. Zaradi zgrešene evropske in slovenske nacionalne politike, ki je na široko odprla vrata nezakonitim migrantom, se mnogi v svojem domačem kraju ne počutijo več varni, iz našega domačega okolja izginja slovenski jezik, mnoge države Evrope pa na svojih mejah uvajajo ponoven nadzor. Tega ne smemo dopustiti, saj ruši idejo, na kateri temelji Evropska unija.

Evropski parlament je pravkar potrdil evropski pakt o migracijah in azilu. V njem so nekatere dobre rešitve, kot je npr. usmeritev, da je težave treba reševati v državah izvora, večji nadzor nad tistimi, ki prihajajo v Evropsko unijo in strožje kazni za trgovce z ljudmi. Odločno pa nasprotujemo obveznemu solidarnostnemu mehanizmu, ki od držav članic zahteva da pri migrantskem pritisku pomagajo s premestitvami prosilcev za azil na svoje ozemlje in s plačevanjem finančnih prispevkov. Ker mora evropski migracijski pakt potrditi še Svet Evropske unije, pozivamo vlado, naj na Svetu EU zahteva odpravo teh spornih rešitev ali pa pakt o migracijah in azilu zavrne.

Vse to pa ne pomeni, da so vsi tujci nezaželeni. Evropa ima namreč veliko težavo, naše prebivalstvo se hitro stara, podmladka pa imamo premalo. Statistika neusmiljeno kaže, da bo v Sloveniji čez 25 let zaradi premajhne rodnosti brez priseljevanja za več kot četrtino milijona manj delovno aktivnih ljudi, kot jih imamo danes. Te številke so zastrašujoče in napovedujejo zelo velike težave. Podjetja namreč ne bodo imela dovolj delovne sile, zmanjkalo bo tudi zdravnikov, oskrbe za naše starostnike preprosto ne bo. Starajoča Evropa ima zato dve rešitvi.

Najprej, poskrbeti moramo za naše družine in s tem za večjo rodnost. Politika mora stati ob strani družinam s spodbudami in tudi z ukrepi. Žal trenutna vlada na tem področju nima nobene strategije. Celo več, vlada Roberta Goloba je ukinila Urad za demografijo, čeprav Evropska komisija državam članicam priporoča, da zaradi opisanih projekcij manjšanja števila delovno aktivnega prebivalstva ustanovijo posebno ministrstvo za demografijo.  

Druga rešitev za slabo demografsko sliko pa je zakonito, kontrolirano priseljevanje. To pomeni, da si sami izberemo, koga bomo povabili v svojo skupnost, da bi s tem okrepili svoj gospodarski in družben razvoj. Ljudje, ki prihajajo k nam, morajo spoštovati nas in našo kulturo, mi pa moramo poskrbeti za njihovo ustrezno integracijo. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje skupaj gradili Evropo, ki bo podpirala evropski način življenja.

Read More
2024-04-13-SLS-1-etapa-kolesarjenje-28

SLS kolesari za dober namen

Spoštovani!

V Slovenski ljudski stranki obiskujemo različne kraje in volivce, tokrat se jim želimo približati na povsem drugačen način. 

Pripravili smo dobrodelni projekt »SLS kolesari za dober namen«, ki se bo začel v soboto, 13. aprila 2024. V tem projektu bo dr. Peter Gregorčič, nosilec liste Slovenske ljudske stranke na EU volitvah v sodelovanju in s pomočjo drugih kandidatov SLS na EU volitvah kolesaril in obiskoval naše volivce širom Slovenije.

Ker smo v SLS občutljivi za socialno šibke, smo se odločili, da projektu dodamo tudi dobrodelno noto.

Zbrani denar bomo darovali Lani Nini Markelj. Lana Nina je 27 letno dekle, ki je pred tremi leti ob usodnem padcu s kolesom utrpela hude poškodbe glave. Nekoč vsestranska športnica po poškodbi ni mogla več pisati, hoditi ali govoriti.  

Lano Nino smo izbrali, ker nam je vsem zgled. Danes se namreč pridno uči na novo brati, računati, hoditi in ima izjemno voljo do življenja. Je borka in njeno borbo želimo nagraditi.

S pomočjo donatorja bomo za vsak prevoženi kilometer preko Športno humanitarnega društva Vztrajaj – Never give up na račun Lane Nine Markelj nakazali 25 evrov. Predvidevamo, da bo prevoženih vsaj 600 kilometrov. 

Peter Gregorčič bo s prijatelji prevozil več destinacij, kamor vas vabimo, da se nam pridružite tudi vi.

Vabimo vas, da Lano Nino Markelj pri navdihujoči borbi in veselju do življenja podprete tudi vi in po vaših močeh na račun ŠPORTNEGA HUMANITARNEGA DRUŠTVA VZTRAJAJ – NEVER GIVE UP (Grobeljca 52, 1211 Ljubljana – Šmartno), sredstva nakažete na spodnji račun:  

TRR: SI56 0203 2025 9609 009

NAMEN: Za Lano

Veseli bomo vaše podpore in obiska na začetku ali na koncu poti, kjer boste lahko tudi poklepetali z našimi kandidati za Evropske volitve in jih tako bolje spoznali.

Lepo vas pozdravljam,

Marko Balažic
predsednik stranke SLS

1. etapa
Prva etapa LjubljanaBlokePivka je bila naporna, a dobra družba in dober namen sta nas vso pot bodrila.
 
Na poti smo se družili z županom občine Bloke, Jožetom Dolesom in podžupanjo občine Pivka, Majdo Godina.
 
Prekolesarili smo 120 kilometrov in zbrali 3.000 EUR. 
SOBOTA, 13. 4. 2024

LJUBLJANA (9:00) – BLOKE (11:30) – PIVKA (15:00)

2. etapa
Po drugi etapi  76 km kolesarjenja za dober namen po Gorenjski (Ljubljana – Arboretum Volčji Potok – Kamnik – Cerklje na Gorenjskem – Komenda), smo za Lano Nino zbrali dodatnih 1.900 €, skupaj že 4.900 €.
 
Zaradi slabe vremenske napovedi smo 2. etapo prekolesarili že dopoldne.
 
V Komendi nas je v družbi predsednika SLS Marka Balažica, nosilca liste za volitve v EP dr. Petra Gregorčiča, lokalnega odbora SLS Komenda in podžupanje Nade Jamšek sprejel župan Jurij Kern.
TOREK, 16. 4. 2024

LJUBLJANA (8:00) - KOMENDA (11:00), sprejem KOMENDA (16:00)

3. etapa
V 3. etapi kolesarjenja med Ljubljano, Litijo in Sevnico smo za dober namen za Lano Nino prekolesarili dodatnih 114 km in zbrali dodatnih 2.850 €, skupaj 7.750€.
 
V občini Litija sta nas sprejela župan Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše ter podžupan Šmartnega ob Litiji Darko Vidic, v občini Sevnica pa župan Srečko Ocvirk.
ČETRTEK, 18. 4. 2024

LJUBLJANA - LITIJA (14:00) – SEVNICA (17:00)

4. etapa
V 4. etapi kolesarjenja smo prekolesarili 83 km in zbrali dodatnih 2.075 €, skupaj že 9.825 .
 
Začeli smo v Logatcu, kjer se je pridružila kandidatka dr. Sara Ahlin Doljak, pozdravil nas je tudi župan Berto Menard. Zaključili smo v Medani v Goriških Brdih, kjer nas je obiskala Lana Nina Markelj, za katero zbiramo sredstva.
SOBOTA, 20. 4. 2024

LOGATEC (10:00) – GORIŠKA BRDA (14:00)

5. etapa
V 5. etapi smo za dober namen kolesarili na Biciklijadi v občini Puconci. Naredili smo 55 km in zbrali 1.375 €, skupaj 11.200 .
 
V Puconcih so nas spodbujali člani prekmurskega regijskega odbora SLS in župan Uroš Kamenšek.
NEDELJA, 21. 4. 2024

PUCONCI (Biciklijada -  Rekreativni kolesarski maraton)

6., zadnja etapa
Na zadnji etapi za dober namen smo v družbi nosilca liste za volitve v EP Petra Gregorčiča kolesarili po Štajerski, med Slovensko Bistrico, občino Rače-Fram in Destrnikom.
 
V Slovenski Bistrici sta nas na pot pospremila podžupan Modest Motaln in evropski poslanec Franc Bogovič, v občini Rače-Fram nas je sprejel župan Samo Rajšp, pridružil pa se nam je tudi predsednik SLS Marko Balažic
Etapo smo zaključili na Destrniku, kjer nas je sprejela Vlasta Toplak, po zaključku se nam je na Turistične kmetije Lovrec v Jiršovcih pridružila tudi Lana Nina!
 
V šestih etapah smo prekolesarili skupaj 538 km in za Lano Nino zbrali 13.450 EUR. 
PONEDELJEK, 6. 5. 2024

SLOVENSKA BISTRICA (11:00) – RAČE-FRAM (12:00) – DESTRNIK (17:00)

Read More
Posnetek zaslona 2024-04-11 175229

Ustavno sodišče pritrdilo opozorilom Slovenske ljudske stranke

V Slovenski ljudski stranki pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je na seji 4. aprila 2024 odločilo, da je »depolitizacija« Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), kot so si jo zamislili v poslanskih skupinah Svobode, Socialnih demokratov in Levice, v nasprotju s slovensko ustavo, saj bi ta nesorazmerno posegla v pasivno volilno pravico.

Predsednik SLS Marko Balažic je opozoril, da sprejeta odločitev znižuje že tako načeto kredibilnost ministrice za kmetijstvo Mateje Čalušić, ki je bila prvopodpisana pod novelo zakona o KGZS: »Med zakonodajnim postopkom smo v SLS, poleg ostalih institucij, tudi Zakonodajno-pravne službe DZ, glasno opozarjali na nedoslednosti zakona. Ker je bil umik omenjenega zakona ena od poglavitnih zahtev kmetov med lanskoletnimi protesti, ocenjujemo, da je prvopodpisana z odločitvijo ustavnega sodišča izgubila vso kredibilnost za pogajanja ter bi se zato morala posloviti.«

V Slovenski ljudski stranki pričakujemo, da bo podobno usodo doživela tudi novela Zakona o živalih.

Read More
WhatsApp Image 2024-04-08 at 16.08.18

Kaj se je zgodilo z nami, da si ne pomagamo živeti, ampak umreti?

Dr. Sara Ahlin Doljak, kandidatka SLS za EU volitve, je nagovorila poslance Državnega zbora RS parlamentarnega odbora za zdravje pri obravnavi točke o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Kaj se je zgodilo z nami, da si ne pomagamo živeti, ampak umreti?

Glede Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja želim povedati, da sam naslov predlaganega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ne odraža njegove vsebine in je zavajajoč. Nikakor ne gre samo za uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, saj predlog določa tudi evtanazijo. Pravno sporni so v predlogu zakona sam postopek izvedbe, organi, ki bi izvajali postopke, nadzor Varuha za človekove pravice, izključitev kazenske odgovornosti izvajalcev. Vse te določbe ne vzdržijo ne pravno poglobljene razprave, prav tako nasprotujejo etiki in morali. Pobudniki zakona se ob pripravi zakona niso pogovorili z udeleženci, ki bi sodelovali pri pomoči samousmrtitve.

Evtanazija in pomoč pri samomoru sta kaznivi. Z uzakonitvijo obeh gre za način za dosego njune ne kaznivosti. Švica je to dosegla z interpretacijo kazenskega zakonika, določene države pa to dosežejo s sprejetjem Zakonov. Slovenski predlog želi doseči nekaznivost uboja. Avstrijsko Ustavno sodišče je leta 2021 kaznivost pomoči pri samomoru črtalo in je od januarja 2022 na podlagi sprejetega Zakona o samomorilni odredbi dovoljena pomoč pri samomoru. Avstrijski zakon je nedvomno boljši kot sedanji predlog pri nas. Aktivno sodelovanje pri samem samomorilnem dejanju v Avstriji ostaja kaznivo dejanje.

Pomanjkljivosti v predlaganem zakonu pri nas so prevelik nabor pogojev za odločitev za samousmrtitev, v njem je preveč subjektivnega načina ocenjevanja neznosnosti trpljenja, ki  jih drugi zakoni v Evropski uniji in širše nimajo. Gre za standard, ki povzdiguje subjektivno izkušnjo trpljenja nad objektivno oceno medicinske stroke v izvajanje samomora. Kot družba se moramo zavedati fenomena dejanj obupa zaradi naraščanja števila prošenj in izvršitev evtanazije predvsem v Belgiji in na Nizozemskem, ki pomoč pri umiranju in evtanazijo sprejemata kot enega izmed normalnih načinov smrti. V obeh državah potekajo javne razprave o zaostritvi pogojev za izvedbo evtanazije, ker je to tema, ki polarizira družbo. V življenju se pojavljajo vedno novi kontroverzni primeri, ki jih Zakon ne more predvideti.

Javna razprava o prostovoljnem končanju življenja pri nekaterih ljudeh vzbudi občutek, da njihova izbira za naravni potek bolezni ni cenjena ali spoštovana. Družba mora spodbujati kulturo, v kateri se posamezniki počutijo vredni, razumljeni in podprti v svojih odločitvah.

Naj zaključim z vprašanjem, ki sem ga postavila že lani na posvetu z naslovom Etični in medicinski vidiki evtanazije: »Kaj se je zgodilo z nami, da si ne pomagamo živeti, ampak umreti?«

Izr. prof. dr. Sara Ahlin Doljak je izredna profesorica prava pri Evropski pravni fakulteti in se poklicno ukvarja z vprašanjem evtanazije, je tudi kandidatka SLS za volitve v Evropski parlament.

Read More
Laboratorijska priprava hrane_vabilo splet

(VABILO) Okrogla miza “Iz laboratorija na krožnik”

VABILO: okrogla miza “Iz laboratorija na krožnik”
Ajdovščina, 9. april 2024, ob 18. uri

Spoštovani,

vabimo vas na okroglo mizo na temo laboratorijske proizvodnje mesa z naslovom “Iz laboratorija na krožnik”, ki bo potekala v Dvorani prve slovenske vlade (Trg 1. slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina), v torek, 9. aprila 2024, s pričetkom ob 18. uri. 

Na okrogli mizi bodo sodelovali: 

 • dr. Nina Strah, kandidatka SLS za volitve v EP,
 • Branko Tomažič, predsednik SKZ in državni svetnik, ki predstavlja interese kmetov, 
 • Ivo Boscarol, dr. h.c., podjetnik in ustanovitelj in generalni direktor Tech4Meat,
 • mag. Katja Križman, direktorica Tech4Meat,
 • dr. Peter Dovč, animalni genetik in biotehnolog, Biotehnična fakulteta.

Veselimo se vaše udeležbe.

Read More
PPR_1116

Slovenska ljudska stranka (SLS) je predstavila kandidatno listo za volitve v Evropski parlament

MOČNA EU ZA VSE: Slovenska ljudska stranka (SLS) je predstavila kandidatno listo za volitve v Evropski parlament

Ljubljana, 5. april 2024 – Slovenska ljudska stranka je danes predstavila listo kandidatov za prihajajoče volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale 9, junija 2024. Na listi so izjemni posamezniki z različnimi znanji, izkušnjami, hrepenenji in sanjami, vsi skupaj pa se bodo v Evropskem parlamentu zavzemali za močno, varno in gospodarsko uspešno Evropo, ki bo ščitila svobodo govora in podpirala evropski način življenja.

Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic je izrazil zadovoljstvo, da so organi stranke na včerajšnjih sejah odborov kandidatno listo soglasno potrdili. »Močna Evropska unija (EU) je ključna za naše materialno, kulturno in duhovno blagostanje. Oblikovanje močne liste za Evropski parlament je naš prvi prispevek k skupnemu cilju, k močni Sloveniji in močni EU za vse.« Dodal je še, da je »lista SLS verjetno med vsemi listami najbolj vključujoča ter lahko kompetentno naslavlja izzive vseh družbenih podskupin.«

Listo kandidatov je predstavil nosilec dr. Peter Gregorčič, ki je bil najavljen 14. novembra 2023. Uvodoma je dejal, da »Močno EU za vse lahko gradimo le z vključevanjem vseh generacij in slojev prebivalstva,« ter dodal, da je »pot do uspešne Evrope tudi pot do uspeha Slovenije, ki je možna le z izjemnimi posamezniki, saj naša družba potrebuje navdihujoče zgodbe.«

Kandidatno listo SLS za volitve v Evropski parlament sestavljajo (po abecednem vrstnem redu):

 • dr. Peter Gregorčič, nosilec liste
 • dr. Sara Ahlin Doljak
 • Mija Aleš
 • Marko Balažic
 • Aljaž Barlič
 • Franc Bogovič
 • Kaja Galič
 • Franc Pukšič
 • dr. Nina Strah

Predsednik stranke Marko Balažic je predstavitev zaključil, da ima EU velik vpliv na naša življenja in povabil k udeležbi na volitvah Evropski parlament udeležite v največjem možnem številu: »Ne dopustite, da bi o vaši usodi odločali drugi.«

8 x ZA!

ob predstavitvi liste je dr. Peter Gregorčič izpostavil, da se v volilno kampanjo podajamo z geslom Močna EU za vse, naš program pa vključuje 8xZA:

 • ZA varno Evropo
 • ZA slovenskega kmeta
 • ZA energetsko neodvisnost
 • ZA konkurenčno gospodarstvo
 • ZA svobodo govora in demokracijo
 • ZA solidarnost
 • ZA evropski način življenja; in
 • ZA interese Slovenije

Kdo smo?

Dr. Peter Gregorčič, nosilec liste

Dr. Peter Gregorčič je uveljavljen in mednarodno povzeman raziskovalec na področju laserskih tehnologij. Je izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ob akademski karieri pa si kot aktivni državljan že več kot desetletje prizadeva za večjo pluralnost na področju svobode izobraževanja in svobode medijev.

Med drugim je bil eden izmed pobudnikov ustavne presoje Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, opravljal funkcijo predsednika Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija ter bil član Strateškega sveta za digitalizacijo. Je redni politični komentator v slovenskih medijih. Prav tako je podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije.

Po izobrazbi je doktor fizike. Je oče štirih otrok in tudi navdušen rekreativni kolesar.

Dr. Sara Ahlin Doljak

Žena in mama, izredna profesorica prava, odvetnica in mediatorka, po izboru slovenskega pravnega portala IUS-INFO je bila 2023 uvrščena med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji.

Kot oseba z invalidnostjo razume izzive, s katerimi se soočajo osebe z invalidnostjo vsak dan. Od omejenega dostopa do javnih prostorov, diskriminacije pri zaposlovanju in težav z dostopnostjo do zdravstvenih storitev. S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem bo vse te izzive naslavljala v Evropskem parlamentu in se borila za bolj pravično, enakopravno in vključujočo Evropo za ljudi s posebnimi potrebami in širšo družbo.

Globoko verjame v pravičnost, enakopravnost in dostopnost za vse, zato bo predano zastopala interese vseh državljanov, ne le oseb z invalidnostjo. 

Marko Balažic

Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic je strokovnjak na področju javnih in evropskih zadev. Pred vodenjem stranke je vodil miselno vozlišče Fokus 2031, ki je iskalo trajne rešitve za izboljšanje življenja vseh državljanov Slovenije, obenem pa svetoval mednarodnim inštitutom in tudi nekaterim politikom. Širši javnosti je postal znan v prizadevanjih za implementacijo ustavne odločbe za izvajanje javnega programa v zasebnih osnovnih šolah ter kot pronicljiv politični komentator v slovenskih medijih. Navkljub politični funkciji še vedno soustvarja priljubljen podcast Peto kolo, v katerem s prijatelji analizira aktualne politične teme v humornem vzdušju.

V Evropi se bo zavzemal za več zdravorazumskega pristopa do urejanja občega dobrega, s poudarkom na ustvarjanju boljših pogojev za obrtnike, podjetnike in kmete ter doslednemu spoštovanju pravil. To je edini garant za ohranitev blaginje in miru za vse.

Aljaž Barlič

Aljaž Barlič je novinar na lokalni televiziji in predsednik podmladka Nove Generacije SLS Zagorje ob Savi. 

Kot nekdo, ki se ukvarja in tudi sam izkusi težave, ki jih mladi imajo – od težav pri zaposlitvi, do stanovanjske problematike – bo v kampanji naslavljal te izzive: kako mlade zopet vključiti v stanovanjski trg in kako preprečiti, da jim z nespametnimi prepovedmi vzeli mobilnost (npr s prepovedjo motorjev na notranje izgorevanje).

Trenutno opravlja pripravništvo v Evropskem parlamentu.

Franc Bogovič

Z dolgoletnimi političnimi izkušnjami, od župana, poslanca, do ministra, trenutno v Evropskem parlamentu že drugi zaporedni mandat zagnano zastopa interese volivk in volivcev ter si bo v primeru ponovne izvolitve za to srčno in goreče prizadeval še naprej.

Primarno je in ostaja predan mož, skrben oče in ljubeč dedek. Kmet, ponosen na svojo družino, svojo deželo, poštene vrednote, delavnost, vztrajnost in neomajnost. Povezovalni član in člen lokalne skupnosti, ki se še predobro zaveda ključnega pomena ter neprecenljivosti odprtih, pristnih in predvsem iskrenih človeških odnosov ter medsebojne prepotrebne humanosti in pomoči. Svojih odločitev nikoli ne sprejema in strani nikoli ne izbira po trenutnih kratkotrajnih tendencah in populistični politični orientiranosti, pač pa vedno in povsod na podlagi zdravorazumske in celovite presoje situacije ter dejstev in številk. Verjame v integriteto, verjame v pošteno delovno vnemo in verjame v našo skupno boljšo prihodnost za vse – kmete, stare, mlade, socialno blaginjo ter gospodarstvo – in za tako prihodnost se bo vedno in povsod še naprej goreče boril.

Kaja Galič

Kaja Galič je podpredsednica Slovenske ljudske stranke in predsednica podmladka SLS, odvetniška pripravnica in pravnica v družinskem podjetju 

Kot predstavnica mladih in naslednje generacije, se pomena Evropske unije kot skupnosti ne more mimo dejstva, da smernice in odločitve, sprejete v Evropskem parlamentu, neposredno vplivajo in narekujejo vsakodnevno življenje v vseh vidikih.

Ključno je, da se mladim omogoči okolje, v katerem bomo lahko izpolnili vse svoje potenciale, da bodo lahko samostojno poskrbeli zase in si ustvarili družino v mirnem in varnem okolju. Izzivov na teh področjih je ogromno, sama pa bo poskrbela, da bodo le ti ustrezno naslovljeni in obravnavani tudi na mednarodni evropski ravni.

Mija Aleš

Je podjetnica in kulturnica, po izobrazbi pa inženirka računalništva. Je tudi mati petih otrok. Skrb za prihodnost naslednjih generacij in ohranjanje kulturne identitete je njena osrednja prioriteta. Z bogatimi izkušnjami iz poslovnega in civilnodružbenega sektorja pa izpostavlja še odgovornost do okolja, narave in ljudi.

V EU se bo zavzemala:

 • ZA preoblikovanje kmetijstva v smeri sonaravnega gospodarjenja (kar zagotovo ni »zeleni prehod«
 • ZA družinsko politiko, ki vzpodbuja veselje do življenja (in ne kulture smrti)
 • ZA kulturne identitete, da bomo v EU vedno govorili svoj jezik, peli slovenske pesmi in negovali svojo kulturo.
 • ZA ukrepe, ki vzpodbujajo varnost, stabilnost in učinkovitost Evrope.
Franc Pukšič

Franc Pukšič je oče treh otrok in dedek dveh vnukinj, ki je 10 let deloval v gospodarstvu, doma in v tujini, 11 let bil zaposlen v šolstvu, kjer je bil med drugim soustanovitelj Elektro in računalniške šole na Ptuju, 22 let pa se je udejstvoval v politiki (5 mandatov kot poslanec v Državnem zboru RS, 6 mandatov kot župan Občine Destrnik).

Kot kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu se bo jasno in glasno zavzemal za interese slovenskega naroda, še posebej tistih na podeželju. Njegov moto je Suverena SLOVENIJA v povezani Evropi!

Dr. Nina Strah

Nina Strah je doktorica nevrobiologije, ki jo vodi radovednost. Življenje je precej več kot samo spanje in delo. Je izkustvo, je učenje, je spoznavanje in je čudenje najbolj briljantnemu izumitelju – Naravi. Želja po »vedeti več« jo je zapeljala na pota naravoslovja, farmacije in nevrobiologije.

Njena vizija je, da bi družba delovala bolj smotrno. Iz dneva v dan ugotavljam, da kot družba in posamezniki izgubljamo moralni kompas, da dajemo v ospredje stvari, ki so zgolj človeški konstrukt in pozabljamo, da smo del Narave. Je zagovornica preventive ter se zavzema za premišljene in pravočasne poteze na področju prehrane, zdravja, kmetijstva in družbenih ureditev, ki bodo ohranile slovensko kulturo, naše prečudovito ozemlje in predvsem naš dom, v katerem se bomo počutili varni in enakopravni.

Read More