Slovenska ljudska stranka naznanila ustanovitev 6 strateških svetov za boljšo prihodnost Slovenije

Ljubljana – Slovenska ljudska stranka (SLS) je danes naznanila vzpostavitev 6 strateških svetov, ki bodo ključni pri iskanju rešitev za izboljšanje prihodnosti Slovenije. Ustanovili smo strateške svete za družino in socialo, izobraževanje, gospodarstvo, kmetijstvo, kohezijo in regionalizacijo ter pravosodje, v kratkem pa bodo ustanovili še strateška sveta za zdravstvo in zunanje zadeve.

Predsednik stranke Marko Balažic bo poleg koordinacije svetov vodil strateški svet za družino in socialo, kjer se bo osredotočil na ključne ukrepe, kot so ustanovitev ministrstva za demografijo, spremembe dohodninske lestvice in prilagoditev sistema socialnih transferjev ter reforma pokojninskega sistema iz pretočnega v naložbenega.

Strateški svet za gospodarstvo bo vodil dr. Aleš Štrancar, ki je izpostavil, da EU vedno bolj zaostaja za svetom, kar kaže na porazno politiko EU ter napoveduje uvedbo spodbud za podjetja, ki delujejo v ključnih 43 svetovnih tehnologijah. Prav tako je kot nujno izpostavil vzpostavitev bolj stimulativnega davčnega okolja in ničelno toleranco do korupcije.

Aktualni evropski poslanec Franc Bogovič bo vodil strateški svet za kmetijstvo, glavno vodilo pa bo pomoč slovenskemu kmetu preko podpore družinskim kmetijam. Prav tako bo svet iskal načine za spodbujanje implementacije novih tehnik in inovacij ter spodbujanje višjega deleža odkupa slovenskih izdelkov. Nujna je tudi razbremenitev kmeta preko poenostavitve postopkov in zmanjšanja birokracije.

Župan Naklega Ivan Meglič bo prevzel vodenje strateškega sveta za kohezijo in regionalizacijo ter se zavzel za preureditev ciljev kohezijske politike 2021-27, z večjim poudarkom na trdih ukrepih. Obenem je izpostavil pomen uvedbe pokrajin za bolj pravično razdelitev kohezijskih sredstev.

Dr. Peter Gregorčič bo vodil strateški svet za izobraževanje, njegovi cilji pa bodo med drugim zmanjšanje obsega učnih programov, povečanje vlaganja v raziskave in razvoj ter uvrstitev ene od slovenskih univerz med 100 najboljših.

Vodenje strateškega sveta za pravosodje bo prevzela dr. Sara Ahlin Doljak, med ključnimi nalogami pa izpostavlja zagotavljanje neodvisnosti sodstva, povečanje učinkovitosti sojenja na prvi in drugi stopnji, celovito digitalizacijo sodstva ter večjo transparentnost sodnih postopkov.

Strateški sveti so prvi korak, s katerimi bomo tudi v SLS doprinesli k razpravi za boljšo prihodnost Slovenje. Vsak izmed svetov bo v začetni fazi organiziral strokovne posvete.