SLS na evropske volitve s podporo uspešnega slovenskega podjetnika

V Slovenski ljudski stranki smo izjemno ponosni, da je dr. Aleš Štrancar, direktor uspešnega biotehnološkega podjetja Bia Separations, izumitelj in podjetnik prepoznal vrednote in stališča SLS ter dr. Petra Gregorčiča, nosilca liste za volitve v Evropski parlament, javno podprl.   

V Slovenski ljudski stranki se zavedamo pomena podjetništva. Hrbtenica slovenskega in evropskega gospodarstva so namreč majhna in srednje velika podjetja, ki v Evropski uniji ustvarjajo kar 100 milijonov delovnih mest.

Podjetja za svojo rast potrebujejo spodbudno poslovno okolje, vzdržne davke, ekonomsko in politično stabilnost, prost pretok storitev in blaga, predvsem pa čim manj birokracije.

V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da je trenutna evropska politika skrenila s prave podjetniške poti. Evropa je postala preveč regulirana, zeleni prehod pa je postavil toliko ovir, da evropskemu gospodarstvu onemogoča konkurenčnost in njegovo poslovno uspešnost.

V SLS se bomo zato zavzeli za prevetritev Zelenega dogovora in sprejetje ukrepov, ki bodo omogočili evropskemu gospodarstvu nov podjetniški zagon. Delo mora biti vrednota, uspeh pa posledica te vrednote. Blaginja vseh nas namreč zavisi prav od močnega evropskega gospodarstva.