Slovenska ljudska stranka (SLS) je predstavila kandidatno listo za volitve v Evropski parlament

MOČNA EU ZA VSE: Slovenska ljudska stranka (SLS) je predstavila kandidatno listo za volitve v Evropski parlament

Ljubljana, 5. april 2024 – Slovenska ljudska stranka je danes predstavila listo kandidatov za prihajajoče volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale 9, junija 2024. Na listi so izjemni posamezniki z različnimi znanji, izkušnjami, hrepenenji in sanjami, vsi skupaj pa se bodo v Evropskem parlamentu zavzemali za močno, varno in gospodarsko uspešno Evropo, ki bo ščitila svobodo govora in podpirala evropski način življenja.

Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic je izrazil zadovoljstvo, da so organi stranke na včerajšnjih sejah odborov kandidatno listo soglasno potrdili. »Močna Evropska unija (EU) je ključna za naše materialno, kulturno in duhovno blagostanje. Oblikovanje močne liste za Evropski parlament je naš prvi prispevek k skupnemu cilju, k močni Sloveniji in močni EU za vse.« Dodal je še, da je »lista SLS verjetno med vsemi listami najbolj vključujoča ter lahko kompetentno naslavlja izzive vseh družbenih podskupin.«

Listo kandidatov je predstavil nosilec dr. Peter Gregorčič, ki je bil najavljen 14. novembra 2023. Uvodoma je dejal, da »Močno EU za vse lahko gradimo le z vključevanjem vseh generacij in slojev prebivalstva,« ter dodal, da je »pot do uspešne Evrope tudi pot do uspeha Slovenije, ki je možna le z izjemnimi posamezniki, saj naša družba potrebuje navdihujoče zgodbe.«

Kandidatno listo SLS za volitve v Evropski parlament sestavljajo (po abecednem vrstnem redu):

 • dr. Peter Gregorčič, nosilec liste
 • dr. Sara Ahlin Doljak
 • Mija Aleš
 • Marko Balažic
 • Aljaž Barlič
 • Franc Bogovič
 • Kaja Galič
 • Franc Pukšič
 • dr. Nina Strah

Predsednik stranke Marko Balažic je predstavitev zaključil, da ima EU velik vpliv na naša življenja in povabil k udeležbi na volitvah Evropski parlament udeležite v največjem možnem številu: »Ne dopustite, da bi o vaši usodi odločali drugi.«

8 x ZA!

ob predstavitvi liste je dr. Peter Gregorčič izpostavil, da se v volilno kampanjo podajamo z geslom Močna EU za vse, naš program pa vključuje 8xZA:

 • ZA varno Evropo
 • ZA slovenskega kmeta
 • ZA energetsko neodvisnost
 • ZA konkurenčno gospodarstvo
 • ZA svobodo govora in demokracijo
 • ZA solidarnost
 • ZA evropski način življenja; in
 • ZA interese Slovenije

Kdo smo?

Dr. Peter Gregorčič, nosilec liste

Dr. Peter Gregorčič je uveljavljen in mednarodno povzeman raziskovalec na področju laserskih tehnologij. Je izredni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ob akademski karieri pa si kot aktivni državljan že več kot desetletje prizadeva za večjo pluralnost na področju svobode izobraževanja in svobode medijev.

Med drugim je bil eden izmed pobudnikov ustavne presoje Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, opravljal funkcijo predsednika Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija ter bil član Strateškega sveta za digitalizacijo. Je redni politični komentator v slovenskih medijih. Prav tako je podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije.

Po izobrazbi je doktor fizike. Je oče štirih otrok in tudi navdušen rekreativni kolesar.

Dr. Sara Ahlin Doljak

Žena in mama, izredna profesorica prava, odvetnica in mediatorka, po izboru slovenskega pravnega portala IUS-INFO je bila 2023 uvrščena med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji.

Kot oseba z invalidnostjo razume izzive, s katerimi se soočajo osebe z invalidnostjo vsak dan. Od omejenega dostopa do javnih prostorov, diskriminacije pri zaposlovanju in težav z dostopnostjo do zdravstvenih storitev. S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem bo vse te izzive naslavljala v Evropskem parlamentu in se borila za bolj pravično, enakopravno in vključujočo Evropo za ljudi s posebnimi potrebami in širšo družbo.

Globoko verjame v pravičnost, enakopravnost in dostopnost za vse, zato bo predano zastopala interese vseh državljanov, ne le oseb z invalidnostjo. 

Marko Balažic

Predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic je strokovnjak na področju javnih in evropskih zadev. Pred vodenjem stranke je vodil miselno vozlišče Fokus 2031, ki je iskalo trajne rešitve za izboljšanje življenja vseh državljanov Slovenije, obenem pa svetoval mednarodnim inštitutom in tudi nekaterim politikom. Širši javnosti je postal znan v prizadevanjih za implementacijo ustavne odločbe za izvajanje javnega programa v zasebnih osnovnih šolah ter kot pronicljiv politični komentator v slovenskih medijih. Navkljub politični funkciji še vedno soustvarja priljubljen podcast Peto kolo, v katerem s prijatelji analizira aktualne politične teme v humornem vzdušju.

V Evropi se bo zavzemal za več zdravorazumskega pristopa do urejanja občega dobrega, s poudarkom na ustvarjanju boljših pogojev za obrtnike, podjetnike in kmete ter doslednemu spoštovanju pravil. To je edini garant za ohranitev blaginje in miru za vse.

Aljaž Barlič

Aljaž Barlič je novinar na lokalni televiziji in predsednik podmladka Nove Generacije SLS Zagorje ob Savi. 

Kot nekdo, ki se ukvarja in tudi sam izkusi težave, ki jih mladi imajo – od težav pri zaposlitvi, do stanovanjske problematike – bo v kampanji naslavljal te izzive: kako mlade zopet vključiti v stanovanjski trg in kako preprečiti, da jim z nespametnimi prepovedmi vzeli mobilnost (npr s prepovedjo motorjev na notranje izgorevanje).

Trenutno opravlja pripravništvo v Evropskem parlamentu.

Franc Bogovič

Z dolgoletnimi političnimi izkušnjami, od župana, poslanca, do ministra, trenutno v Evropskem parlamentu že drugi zaporedni mandat zagnano zastopa interese volivk in volivcev ter si bo v primeru ponovne izvolitve za to srčno in goreče prizadeval še naprej.

Primarno je in ostaja predan mož, skrben oče in ljubeč dedek. Kmet, ponosen na svojo družino, svojo deželo, poštene vrednote, delavnost, vztrajnost in neomajnost. Povezovalni član in člen lokalne skupnosti, ki se še predobro zaveda ključnega pomena ter neprecenljivosti odprtih, pristnih in predvsem iskrenih človeških odnosov ter medsebojne prepotrebne humanosti in pomoči. Svojih odločitev nikoli ne sprejema in strani nikoli ne izbira po trenutnih kratkotrajnih tendencah in populistični politični orientiranosti, pač pa vedno in povsod na podlagi zdravorazumske in celovite presoje situacije ter dejstev in številk. Verjame v integriteto, verjame v pošteno delovno vnemo in verjame v našo skupno boljšo prihodnost za vse – kmete, stare, mlade, socialno blaginjo ter gospodarstvo – in za tako prihodnost se bo vedno in povsod še naprej goreče boril.

Kaja Galič

Kaja Galič je podpredsednica Slovenske ljudske stranke in predsednica podmladka SLS, odvetniška pripravnica in pravnica v družinskem podjetju 

Kot predstavnica mladih in naslednje generacije, se pomena Evropske unije kot skupnosti ne more mimo dejstva, da smernice in odločitve, sprejete v Evropskem parlamentu, neposredno vplivajo in narekujejo vsakodnevno življenje v vseh vidikih.

Ključno je, da se mladim omogoči okolje, v katerem bomo lahko izpolnili vse svoje potenciale, da bodo lahko samostojno poskrbeli zase in si ustvarili družino v mirnem in varnem okolju. Izzivov na teh področjih je ogromno, sama pa bo poskrbela, da bodo le ti ustrezno naslovljeni in obravnavani tudi na mednarodni evropski ravni.

Mija Aleš

Je podjetnica in kulturnica, po izobrazbi pa inženirka računalništva. Je tudi mati petih otrok. Skrb za prihodnost naslednjih generacij in ohranjanje kulturne identitete je njena osrednja prioriteta. Z bogatimi izkušnjami iz poslovnega in civilnodružbenega sektorja pa izpostavlja še odgovornost do okolja, narave in ljudi.

V EU se bo zavzemala:

 • ZA preoblikovanje kmetijstva v smeri sonaravnega gospodarjenja (kar zagotovo ni »zeleni prehod«
 • ZA družinsko politiko, ki vzpodbuja veselje do življenja (in ne kulture smrti)
 • ZA kulturne identitete, da bomo v EU vedno govorili svoj jezik, peli slovenske pesmi in negovali svojo kulturo.
 • ZA ukrepe, ki vzpodbujajo varnost, stabilnost in učinkovitost Evrope.
Franc Pukšič

Franc Pukšič je oče treh otrok in dedek dveh vnukinj, ki je 10 let deloval v gospodarstvu, doma in v tujini, 11 let bil zaposlen v šolstvu, kjer je bil med drugim soustanovitelj Elektro in računalniške šole na Ptuju, 22 let pa se je udejstvoval v politiki (5 mandatov kot poslanec v Državnem zboru RS, 6 mandatov kot župan Občine Destrnik).

Kot kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu se bo jasno in glasno zavzemal za interese slovenskega naroda, še posebej tistih na podeželju. Njegov moto je Suverena SLOVENIJA v povezani Evropi!

Dr. Nina Strah

Nina Strah je doktorica nevrobiologije, ki jo vodi radovednost. Življenje je precej več kot samo spanje in delo. Je izkustvo, je učenje, je spoznavanje in je čudenje najbolj briljantnemu izumitelju – Naravi. Želja po »vedeti več« jo je zapeljala na pota naravoslovja, farmacije in nevrobiologije.

Njena vizija je, da bi družba delovala bolj smotrno. Iz dneva v dan ugotavljam, da kot družba in posamezniki izgubljamo moralni kompas, da dajemo v ospredje stvari, ki so zgolj človeški konstrukt in pozabljamo, da smo del Narave. Je zagovornica preventive ter se zavzema za premišljene in pravočasne poteze na področju prehrane, zdravja, kmetijstva in družbenih ureditev, ki bodo ohranile slovensko kulturo, naše prečudovito ozemlje in predvsem naš dom, v katerem se bomo počutili varni in enakopravni.