Brez kmeta ni hrane

Ljubljana, 5. februar 2024

Slovenska kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki izpostavlja, da vladajoča politika vedno pogosteje pozablja, da brez kmeta ni hrane. Slovenska kmetijska politika, na čelu s pristojno ministrico Matejo Čalušić, je poleg tega tudi brez vizije, kako poskrbeti za slovenskega kmeta.

Namesto tega se slovenska, tako kot evropska politika, raje ukvarja s postavljanjem novih administrativnih in regulativnih ovir. To otežuje domače kmetijstvo, ga dela nezanimivega za mlajšo generacijo in posledično ogroža našo prehransko neodvisnost.

Ker hrano v vsakem primeru potrebujemo, zmanjšana ali otežena pridelava domače prehrane pomeni večanje deleža uvožene hrane. Velikokrat celo poceni hrane iz tretjih držav, ki imajo izjemno slabo regulativno na področju prehranske varnosti. Kmetijska politika brez vizije, ki se pretirano uklanja »zeleni ideologiji,« torej dolgoročno vodi tudi v ogrožanje naše prehranske varnosti.

Ne pozabimo, da smo z našim načinom kmetovanja skozi stoletno tradicijo oblikovali našo kulturo in našo naravno pokrajino. Naš način kmetovanja se danes zaradi številnih nerazumnih omejitev, ki so posledica pretiravanja z »zeleno ideologijo« trenutne evropske politike, onemogoča. Zanemarjanje slovenskega kmetijstva in pretirana evropska regulativa, ki pa jo slovenska še nadgradi, in ki določa celo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko slovenski kmet obdeluje lastno zemljo, vodi tudi v spreminjanje avtohtone pokrajine. Ta se zaradi opuščanja kmetovanja vse pogosteje zarašča.

Si res želimo, da bo kakovostna hrana domače pridelave vse redkejša na slovenskih krožnikih, s čimer bomo v Sloveniji izgubili tudi nosilce tradicije in podeželja?

Koncept nacionalne kmetijske politike mora v ospredje postaviti slovenskega kmeta, stremeti k prehranski samozadostnosti, spodbujati uporabo lokalno pridelane hrane visoke kakovosti in s tem posledično zagotavljati našo prehransko varnost.

Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da nemudoma:
  • Izplača lanske subvencije, ne pa da njihovo izplačilo zamika v nedorečeno prihodnost ter s tem ogroža obstoj slovenskega kmeta, kmetijstva in doma pridelane prehrane.
  • Umakne in spremeni sporne zakone o živalih, Kmetijsko gozdarski zbornici, kmetijskih zemljiščih in dohodnini ter s tem zaščiti lastnino pridelovalcev hrane in našega kmeta razbremeni administrativnih in regulativnih ovir.
  • Prične s takojšnjo regulacijo števila tistih divjih zveri, ki v Sloveniji nima naravnih sovražnikov.
  • Zviša obvezen delež lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah prek javnih naročil ter s tem dvigne kakovost prehrane v javnih ustanovah, podpre slovenskega kmeta in nenazadnje tudi prispeva k manjšemu ogljičnemu odtisu zaradi prevoza hrane iz drugih držav in kontinentov.

Kmete pri njihovih prizadevanjih poleg predsednika Slovenske ljudske stranke (SLS) Marka Balažica in predsednika Slovenske kmečke zveze Branka Tomažiča podpirata tudi evropski poslanec SLS Franc Bogovič in nosilec liste SLS za volitve v Evropski parlament, dr. Peter Gregorčič.

V kolikor posluha do zahtev kmetov s strani Vlade RS ne bo, podpiramo tudi kmečke proteste na cesti. Kmetje se namreč s tem ne borijo le za lastni obstoj, ampak tudi za slovenskega potrošnika, prehransko neodvisnost in prehransko varnost vseh nas.  

 

Branko Tomažič

Predsednik Slovenske kmečke zveze

Marko Balažic

Predsednik Slovenske ljudske stranke