Serijska kršilka zakonodaje bo pisala zakon?

Ljubljana, 25. 1. 2024 – predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic se je zaradi zapisa v Dnevniku, da bo po novem veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je zagrešila grobe kršitve zakona v primeru odvzema govedi družini Možgan, zadolžena za  pisanje novega, celovitega zakona o živalih, z javnim vprašanjem obrnil na kmetijsko ministrico Matejo Čalušić.

Pismo objavljamo v celoti: 

Spoštovana ministrica ga. Mateja Čalušić,

v članku z naslovom Serijska kršilka zakonodaje bo pisala zakon[1], ki je bil objavljen 25. 1. 2024 v Dnevniku, smo zasledili informacijo, da je bila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic premeščena v Sektor za zdravje in dobrobit živali znotraj Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Med drugim naj bi bila njena nova pristojnost pisanje novega, celovitega zakona o živalih.

Glede na to, da gre pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nas zanima:

  • Zakaj se vam zdi primerno, da je oseba, za katero je bilo v inšpekcijskem nadzoru z dne, 22. 1. 2023, ugotovljeno, »da zaradi ugotovljenih večkratnih kršitev pravil upravnega postopka, ki po mnenju upravnega inšpektorja predstavljajo hude kršitve, saj imajo za posledico očitno prikrajšanje pravic oziroma pravnih koristi strank«[2], res najbolj primerna za pripravo novega Zakona o živalih, glede na to, da je bilo jasno ugotovljeno, da je izkazovala slabo poznavanje upravnih postopkov, ter povzročila tudi njihovo hujšo kršitev in kršitev več zakonov?
  • Na kateri podlagi je sprejeta odločitev o napredovanju (de facto ne gre za premestitev, ampak napredovanje), kljub temu, da je v istem zapisniku inšpektor predlagal, da se zoper omenjeno osebo sproži disciplinski postopek?

[1] https://www.dnevnik.si/1043042229

[2] https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IJS/Zapisniki-o-inspekcijskem-nadzoru/UI-Zapisniki/2023/0610-561-2023-5_UVHVVR.pdf