Podpiši peticijo elektrikazavse.si

Slovenska ljudska stranka je ob robu posveta o Načrtu za podnebno nevtralno in suvereno Slovenijo v Državnem svetu RS napovedala peticijo, ki bo zbirala podpise za izvedbo referenduma o gradnji drugega bloka jedrske energije (JEK 2) hkrati z evropskimi volitvami, 9. junija 2024.
 
elektrikazavse.si

Energetska varnost je izjemno pomembna za vse državljane, potrebe po električni energiji pa se v Evropi in svetu skokovito povečujejo. Če želimo preprečiti energetsko revščino med ljudmi in propad industrije zaradi predrage cene energije, moramo v Sloveniji zagotoviti stalen in zanesljiv vir energije. Ker je hidroelektrični potencial države že v večji meri izkoriščen, ter dejstvu, da z vetrno in sončno energijo ne moremo nadomestiti potreb ob načrtovanem zapiranju prvega bloka jedrske elektrarne v Krškem in 6. bloka termoelektrarne Šoštanj, je gradnja novega vira nujno potrebna. Obenem smo soočeni s tremi krizami – podnebno, okoljsko in energetsko.  

Ob obstoječih tehnologijah je le jedrska energija tista, ki v zadostni meri ponuja odgovor na ključne izzive. Pomen jedrske energije v Sloveniji je široko pripoznan v stroki in laični javnosti, zato je prav, da državljanke in državljani preko referendumske odločitve čimprej odločijo, ali bomo podnebno, okoljsko in energetsko krizo tudi v prihodnosti reševali s pomočjo jedrske energije.

S svojim podpisom državljanke in državljani lahko izrazijo prepričanje, da je

  • jedrska energija vitalni del energetskega zelenega prehoda v nizkoogljično družbo,
  • energetska revščina kot posledica prepoznih političnih odločitev nedopustna,
  • najbolj učinkovito, če odločanje o JEK2 izpeljemo hkrati z evropskimi volitvami 9. junija letos. 

S podpisom, da se referendum o JEK2 izvede sočasno z evropskimi volitvami, pozovemo oblast, da začne do energetskega zelenega prehoda v nizkoogljično družbo postopati odgovorno in učinkovito. Želimo, da vprašanje jedrske energije in JEK 2 ostane nadstrankarska tema, ki povezuje in krepi zavedanje, da smo za prihodnost preskrbe z energijo odgovorni sami.

Peticija je dostopna preko http://elektrikazavse.si/