Žalostna vest

Spoštovani,

v  79. letu starosti nas je zapustil Anton Fortuna. Bil je ustanovni član SLS in dolgoletni predsednik pododbora Veliki Gaber ter občinski svetnik Občine Trebnje v svetniški skupini SLS. Aktiven je bil tudi na drugih področjih družbenega življenja.

Občina Trebnje mu je leta 2013 podelila plaketo. Plaketa mu je bila podeljena za dolgoletno prizadevno delo in izjemne prispevke v Krajevni skupnosti Veliki Gaber ter življenjskega dela na področju prostovoljstva in kulture v občini Trebnje.

Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.