Nova generacija SLS ima novo predsednico

Včeraj je na sedežu SLS v Ljubljani potekal 3. izredni kongres Nove generacije SLS. Uvodoma sta udeležence pozdravila predsednik SLS Marjan Podobnik in koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo dr. Nada Pavšer, ki je za zagnano delo z mladimi na področju okolja prejela častni znak svobode Republike Slovenije. 

Po imenovanju delovnega predsedstva, potrditvi dnevnega reda ter razrešitvi funkcionarjev in organov Nove generacije SLS so potekale nadomestne volitve. 

Z uspešno izpeljanimi volitvami in poročanjem volilne komisije je predsednica Nove generacije SLS postala Kaja Galič iz Novega mesta, študentka prava na magistrski stopnji. Prisotne je prepričala s kakovostnim programom dela, ki bo predstavljal osnovo za dobro delovanje podmladka Slovenske ljudske stranke. Med splošnimi ugotovitvami je izpostavila: »Zaradi negativnega pojmovanja politike imajo mladi nizko raven zaupanja v vlado, politične stranke in parlament. Politka pa je pomemben del družbe za ustvarjanje prihodnosti, pri čemer smo prihodnost mladi ljudje, zato nas je potrebno vključiti v oblikovanje državne in lokalne politike ter poudariti pomen politične participacije mladih in krepitev spoznanja, da je kritična politična razprava del naše osebne identitete in tako vredna večjega zanimanja.«

Kaja Galič, predsednica Nove generacije SLS

Nova predsednica Kaja Galič je pri oblikovanju izhodišč vodenja Nove generacije SLS v prihodnje izhajala iz znanih dejstev in okoliščin položaja ter dosedanjega delovanja Nove generacije. Izpostavila je pomembnost sodelovanja obstoječih članov, njihovo vključitev in dodelitev konkretnih vsebinskih nalog, okrepitev članstva s poudarkom na starostni skupini med 18. in 26. letom ter široko možnost sodelovanja članov tako na lokalni, državni in mednarodni ravni. 

Program dela je zasnovala na petih programskih stebrih:

  • gospodarstvo, okolje in energetika,
  • kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana,
  • izobraževanje, zaposlovanje in šport,
  • socialna in družinska politika,
  • evropsko sodelovanje, povezovanje in razvoj.

Ob zaključku je spomnila, da bo leto 2022 leto evropske mladine. »Evropska unija daje velik poudarek na mlade, v nas išče navdih, saj smo generacija, ki opozarja na pomembnost sočutja, solidarnosti in skrbi za druge, prav tako pa čutimo odgovornost do našega planeta. Predvsem v duhu tega, da smo mladi med tistimi, ki jih je pandemija najbolj prizadela, moramo v letu 2022 še izraziteje opozarjati na poglobljenost krize zaposlovanja mladih kot posledico pandemije koronavirusa, kjer je bila s strani Evropskega sveta in na predlog Komisije za priporočila Svetu sprejeta shema Jamstvo za mlade – Most do zaposlitve.« 

Za konec je še dejala, da Slovenska ljudska stranka v prvi vrsti predstavlja ljudi, narod, ki se zavzema za tradicijo, vrednote in samozadostnost, ob tem pa je zelo pomembno, da ostane navdihujoča za mladino.