Čestitke SKZ pri SLS Kmetici leta 2021 gospe Mariji Škof

Ljubljana, 10. 9. 2021 – Včeraj so podelili naziv Kmetica za leti 2021 in 2020. V imenu Slovenske kmečke zveze pri SLS iskreno čestitamo tako letošnji nagrajenki ga. Škof Mariji, kot lanskoletni nagrajenki ga. Lamovšek Mariji ter jima želimo, da sta uspešni v uresničitvi zastavljenih ciljev in tudi izboljšanju položaja, kot si ga kmetice in tudi kmetje zaslužijo. Naj se ob tej javni pozornosti dvigne tudi zavest, kako velik del obveznosti in bremen na kmetijah nosijo kmetice. Obžalujemo, da je bila državna pokojnina, ki smo jo dosegli leta 2006 in je predstavljala za kmetice majhen, a več kot zaslužen prihodek, ki ni bil vezan na socialo, leta 2012 ukinjena. V SLS in SKZ pri SLS se bomo še naprej zavzemali, da bo državna pokojnina čimprej, najkasneje pa z naslednjo vlado ponovno uvedena.

Slovenska kmečka zveza pri SLS

vir naslovne slike: zaslonska slika rtvslo.si