Dualno izobraževanje je ključ za učinkovito zniževanje nezaposlenosti med mladimi

Ljubljana, 31. maj 2021Obstoječi šolski sistem proizvaja mnogo nezaposljivih kadrov in na drugi strani mnogo takih, ki po zaključenem izobraževanju nimajo praktičnega znanja, ki bi ga za opravljanje svojega poklica nujno potrebovali. Delovne izkušnje v podjetjih zelo cenijo, zato je njihovo pomanjkanje za iskalce prve zaposlitve večja ovira. Mnogi mladi se ujamejo v začarani krog: ne morejo najti prve službe, ker nimajo delovnih izkušenj. Vajeništvo ima dokazano velik vpliv na spodbujanje zaposlitev mladih in je tudi eden od pomembnih razlogov za nizko stopnjo brezposelnosti mladih v nekaterih evropskih državah.

V SLS rešitev zatečenega stanja vidimo v današnjemu času prilagojenem dualnem izobraževanju. Zakon o vajeništvu (ZVaj) je bil v Sloveniji sprejet leta 2017 in že naslednje leto so bile razvite prve podlage za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov, pa vendar učinkovite implementacije dualnega sistema še ni.

Da bi bila rešitev ustrezna, je pokazal tudi projekt evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) Zavezništvo za mlade – Mladi Mladim. Na ta način bi se učinkovito povezovalo gospodarstvo (podjetništvo in obrti), šole in lokalne skupnosti, saj bi mladi spoznali priložnosti za kariero v domačem okolju. Hkrati tak sistem omogoča šolam, da se kot centri znanja dejavno vključujejo in povezujejo pri načrtovanju razvoja na lokalni in regionalni ravni.

Analize trga dela v obdobju svetovne krize so pokazale, da so imele države z razvitim sistemom povezovanja izobraževanja in trga dela najmanjši delež brezposelnih, zlasti nižji je bil % brezposelnih med mladimi (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Švica…). Prav tako je bila manjša strukturna brezposelnost.