V SLS obsojamo zavržno dejanje skrunitve prostorov Zavoda Iskreni

Ljubljana, 3. februar 2021  – V Slovenski ljudski stranki izražamo veliko zaskrbljenost nad stanjem duha v državi in slovenski družbi, ki se kaže v naraščajoči nestrpnosti, sovražnosti in izključevalnosti. Zadnja mazaška akcija s kljukastimi križi je izraz krepitve vandalizma proti katoliškim organizacijam. Odgovornost za spodbujanje verske in ideološke netolerance je v tem primeru očitna; neposredno jo je spodbudila vsebina interpelacije proti ministru Janezu Ciglerju Kralju, ki so jo vložile opozicijske stranke v Državnem zboru RS.

V Slovenski ljudski stranki se zavzemamo in tudi dejansko izpričujemo drugačno politično prakso. Ta gradi na vključevanju, spoštovanju različnosti in sodelovanju.

Slovenija in slovenska družba se mora bolj povezati. Izpraznjen prostor med ljudmi, državo in njenimi institucijami je potrebno napolniti. Z vrednotami in vsebinami, ki bodo ljudi spodbujale, da bodo strpni, solidarni in sodelovalni.

Vir slike: radio.ognjisce.si